You are here:

Ưu đãi đầu tư là gì? Các hình thức ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Ưu đãi đầu tư là gì? Các hình thức ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Đầu tư có tầm quan trọng chiến lược trong sự tăng trưởng kinh tế và mang lại những tác động tích cực đến kinh tế và xã hội của quốc gia. Do đó, Việt Nam luôn đặt ra những chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn để thu hút hàng triệu nhà đầu tư trên thế giới đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Vậy ưu đãi đầu tư là gì? Có những hình thức ưu đãi đầu tư nào? Đối tượng nào được hưởng ưu đãi đầu tư? Hãy cùng TinLaw tìm câu trả lời trong bài viết này.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Nghị định  31/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

2. Ưu đãi đầu tư là gì?

Ưu đãi đầu tư là những chính sách ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ thực hiện đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích. Mục đích nhằm tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi cho nhà đầu tư qua đó thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình thu hút vốn đầu tư để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các hoạt động khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhằm hướng đến mục đích phát triển kinh tế đất nước, giải quyết vấn đề việc làm cho người dân.

3. Có các hình thức ưu đãi đầu tư nào?

4 hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

 1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;
 4. Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

(Theo khoản 1, điều 15, Luật Đầu tư 2020)

3.1 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư

 • Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi là miễn, giảm thuế tùy theo từng quy mô của dự án đầu tư.
 • Mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường dao động từ 10% – 20%.
 • Tùy theo từng dự án cụ thể, điều kiện và thời gian được áp dụng ưu đãi cũng khác nhau.
 • Những thông tin về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp rất quan trọng, bởi đây là một loại thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

>> Xem thêm: Các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

ƯU đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Những quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

3.2 Ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đầu tư

 • Tùy theo ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể nhà đầu tư được hướng các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu khác nhau.
 • Thông thường, nhà đầu tư nhập khẩu hàng hóa dùng để tạo tài sản cố định hoặc dùng để làm nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư.

>> Xem thêm: Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất

3.3 Ưu đãi thuế đất đối với dự án đầu tư

 • Lĩnh vực nông nghiệp hiện đang được nhà nước khuyến khích đầu tư, chính vì thế nhà đầu tư vào lĩnh vực này và được nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất.
 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.
 • Các dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng quỹ đất lớn, nếu được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai của nhà nước chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển dự án đầu tư của mình tại Việt Nam.

>> Xem thêm: Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư mới nhất

3.4 Ưu đãi về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Theo quy định hiện nay thời gian trích khấu hao tài sản cố định từ 5 đến 20 năm. Phương pháp tính khấu hao theo đường thằng. Tuy nhiên trong các trường hợp cụ thể doanh nghiệp được phép trích khấu hao nhanh. Việc trích khấu hao nhanh không qua hai lần so với trích khẩu hao theo phương pháp đường thẳng. Điều kiện là sau khi trích khấu hao nhanh doanh nghiệp phải đảm bảo có lợi nhuận. Mục đích trích khấu hao nhanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được đầu tư đổi mới công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một hình thức ưu đãi đầu tư mới theo quy định của Luật đầu tư, hiện pháp luật chuyên ngành chưa có quy định chi tiết về trường hợp ưu đãi này, nên chúng ta chờ đợi những quy định chi tiết hơn về các ưu đãi đầu tư này.

4. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được quy định như sau:

 1. Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư; theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 có thay đổi, mở rộng thêm ngành, nghề ưu đãi đầu tư, như: Giáo dục đại học; Sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành;…
 2. Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 bao gồm: Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 3. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;
 4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 5. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 6. Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;
 7. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

*Lưu ý:

Ưu đãi đầu tư đối với các dự án thuộc mục 2, 3, 4 nêu trên không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;
 • Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

>> Xem chi tiết: Hồ sơ, thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Những thông tin chia sẻ về các hình thức ưu đãi đầu tư nêu trên chắc chắn sẽ giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện được các chính sách ưu đãi mình sẽ được hưởng, từ đó nhanh chóng triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh của mình. Để cập nhật những thông tin pháp lý mới về về đầu tư tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ làm giấy phép đầu tư TinLaw theo thông tin bên dưới:

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.