You are here:

Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2023

Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 2023

Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Phụ lục III-4 – Thông tư 01/2021/TT-BKHDT. Trong bài viết này, dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw sẽ cung cấp mẫu chuẩn và hướng dẫn các viết. Cùng theo dõi nhé!

Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

>> Download: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (.DOC)

>> Download: Đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể (.PDF)

Phụ lục III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TÊN HỘ KINH DOANH

 

Số:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:………………………………………..

Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………………………………………

Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:…………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):……………………………………..

Email (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………………………..

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày…/… /… đến hết ngày…/… /….

Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày………….. tháng………………. năm…………….

Lý do tiếp tục kinh doanh:…………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)1[1]

 

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Hướng dẫn cách viết thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể

Khi điền mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể các bạn cần lưu ý điền đầy đủ thông tin của doanh nghiệp và lý do hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.

Về thông tin của doanh nghiệp:

  • Viết hoa tên hộ kinh doanh
  • Điền số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, thay đổi đăng ký (nếu có), địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh (để ghi thông tin chính xác các bạn dựa vào Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).
  • Điền thông tin số điện thoại, fax, email, website nếu có

Về lý do hộ kinh doanh tạm ngừng: Nguyên nhân tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh sử dụng nhiều nhất là:

  • Kinh doanh thua lỗ, gặp khó khăn về tài chính;
  • Hộ kinh doanh hoạt động không hiệu quả, không muốn tiếp tục kinh doanh;
  • Ảnh hưởng dịch covid-19.

Cuối cùng, chủ hộ kinh doanh ký tên và ghi rõ họ tên vào cuối văn bản.

Quy định tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Quy định về tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh được quy định tại điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

  • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
  • Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Ngoài ra, đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký sẽ bị phạt theo quy định. Cụ thể:

  • Tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn (dưới 06 tháng): 500.000 – 01 triệu đồng.
  • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo: 01 – 02 triệu đồng.

>> Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trên đây là mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất. Nếu vẫn còn thắc mắc muốn được tư vấn Quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT