You are here:

Mẫu giấy đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế và thực hiện theo quy định Thông tư số 96/2015/TT-BTC (có hóa đơn, chứng từ đầy đủ; phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện trích khấu hao theo khung quy định …)

Trong bài viết dưới đây, dịch vụ kế toán TinLaw xin cung cấp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định để quý doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng.

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Tải về tại đây: Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***——–

 

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi :

– CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….

– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

 

          Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………….

          Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………

          Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………..

          Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………………..

 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………………………………………………. đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận ………………….. theo phương pháp khấu hao …………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn.

Chào trân trọng!         

 

                                                                            ……., ngày ……..tháng…….năm ……

                                                       CÔNG TY ……………

 

>> Xem thêm: Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

>> Xem thêm: Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Trên đây là mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định cho doanh nghiệp. Nếu vẫn còn thắc mắc hay gặp khó khăn trong các vấn đề liên quan đến thuế TNDN quý khách vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán thuế TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.