You are here:

Trong trường hợp nào thì người lao động không được từ chối làm thêm giờ?

Trong trường hợp nào thì người lao động không được từ chối làm thêm giờ?

Hầu hết chúng ta đều biết rằng khi muốn người lao động (NLĐ) làm thêm giờ, công ty phải được sự đồng ý của người lao động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu NLĐ làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và NLĐ không được từ chối. Vậy trong trường hợp nào thì người lao động không được từ chối làm thêm giờ?

Để trả lời câu hỏi trên, quý độc giả hãy tham khảo nội dung bài viết dưới đây của dịch vụ kế toán TinLaw:

Điều kiện để doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm giờ

Căn cứ Bộ luật lao động 2012 thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Được sự đồng ý của người lao động;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, khi người sử dụng lao động yêu cầu làm thêm giờ, NLĐ có quyền từ chối. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt theo Luật định, NLĐ không có quyền này.

Có 2 trường hợp NLĐ không được từ chối làm thêm giờ
Có 2 trường hợp NLĐ không được từ chối làm thêm giờ

Trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ

Theo đó, theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 thì có 2 trường hợp NLĐ không được từ chối làm thêm giờ khi có yêu cầu làm thêm giờ của người sử dụng lao động, đó là:

  • Trường hợp 1: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  • Trường hợp 2: Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

NLĐ làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012 và các quy định pháp luật khác hướng dẫn liên quan.

Trên đây là 2 trường hợp người lao động không được từ chối làm thêm giờ các bạn cần nắm. Để biết thêm nhiều thông tin về công thức tính tiền lương làm thêm giờ hay luật lao động, luật doanh nghiệp… quý độc giả vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.