You are here:

Thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu?

Nội dung câu hỏi: Ngày 19/8/2019, tôi đến Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nộp đơn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cả gia đình gồm tôi, vợ và hai con để xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục dịch thuật công chứng thì tôi nhận được phiếu hẹn ngày 29/9/2019 tới lấy phiếu lý lịch tư pháp. Theo tôi được biết thì thời hạn cấp phiếu tối đa không quá 20 ngày, trong khi hồ sơ của tôi là 40 ngày. Xin hỏi, Thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu? Sở tư pháp thực hiện việc cấp phiếu lý lịch cho tôi như vậy có đúng không? Trường hợp sai quy định của pháp luật thì tơi phải khiếu nại lên cơ quan nào để nhận phiếu sớm! Cảm ơn luật sư Công ty luật TinLaw.

Công ty luật TinLaw trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Đúng như thông tin bạn tìm hiểu về Thời gian trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong bao lâu? Câu trả lời có trong quy định Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 có quy định rõ ràng thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 20 ngày, cụ thể như sau:

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày
Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 20 ngày
  • Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 20 ngày.
  • Trường hợp khẩn cấp quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Như vậy, Sở Tư pháp Bà Rịa Vũng Tàu hẹn bạn lấy Phiếu lý lịch sau 40 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu là trái quy định của pháp luật. Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:

  • Có căn cứ cho rằng việc từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp là trái pháp luật hoặc việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp quá thời hạn quy định xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;
  • Có căn cứ cho rằng Phiếu lý lịch tư pháp được cấp có nội dung không chính xác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thời hiệu khiếu nại lần đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này là 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo việc từ chối hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc kể từ ngày nhận được Phiếu lý lịch tư pháp; trường hợp do trở ngại khách quan thì thời hiệu khiếu nại là 60 ngày. Thời hiệu khiếu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

Trường hợp nếu không đồng ý với Quyết định của Giám đốc Sở tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu thì bạn có thể khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.