You are here:

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm và mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm và mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm

Trong hồ sơ tự công bố sản phẩm không thể thiếu mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm và phiếu kết quả kiểm nghiệm. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cả 2 mẫu này theo quy chuẩn của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm

Bản tự công bố sản phẩm theo Nghị định 15

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

Mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm

Hình dưới đây là bản mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15).

Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Sau khi chuẩn bị xong mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm và phiếu kết quả kiểm nghiệm doanh nghiệp sẽ tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của công ty và nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.