You are here:

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh hiện nay chủ yếu thực hiện online, thời gian giải quyết hồ sơ rút ngăn chỉ còn 3 ngày làm việc. Trong bài viết này, TinLaw sẽ hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng. Cùng theo dõi nhé!

Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng

 Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khaiSố lượng
 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước  thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

 

Phụ lục II-19.docx

 

Bản chính: 1

 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 

Bản chính: 1

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, kèm theo hồ sơ phải có:

 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền

>> Xem chi tiết: Mẫu hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Lưu ý, hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.
 • Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.;
 • Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hướng dẫn nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Để nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng, các bạn thực hiện theo 11 bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Màn hình đăng nhập cổng thông tin quốc gia
Màn hình đăng nhập cổng thông tin quốc gia

Bước 2: Chọn phương thức nộp hồ sơ

Các bạn tích chọn 1 trong 2 phương thức sau:

 • Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng
 • Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Sau đó bấm nút “Tiếp theo” như ảnh bên dưới.

Chọn phương thức nộp hồ sơ
Chọn phương thức nộp hồ sơ

Bước 3: Chọn hình thức đăng ký

Tích chọn hình thức đăng ký: “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”;

Nhấn nút “Tiếp theo” để tiếp tục đăng ký.

Chọn hình thức đăng ký
Chọn hình thức đăng ký

Bước 4: Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi

Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số)

Nhập mã số doanh nghiệp và bấm tiếp theo
Nhập mã số doanh nghiệp và bấm tiếp theo

Bước 5: Chọn loại đăng ký thay đổi

Tích vào ô “Tạm ngừng hoạt động” sau đó bấm “Tiếp tục”.

Chọn ô Tạm ngừng hoạt động
Chọn ô Tạm ngừng hoạt động

Bước 6: Chọn tài liệu đính kèm hồ sơ

Tích chọn loại tài liệu đính kèm hoặc giữ Ctrl và tích để chọn nhiều loại tài liệu cùng lúc -> Nhấn nút “Chọn” để thêm tài liệu vào danh sách.

Các loại giấy xin tạm ngừng kinh doanh cần nộp qua mạng điện tử gồm:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp
 • Biên lai thu lệ phí
 • Khác

Sau khi chọn xong thì nhấn nút “Tiếp theo” để tiếp tục đăng ký.

Tích chọn loại tài liệu đính kèm
Tích chọn loại tài liệu đính kèm

Nhấn “OK” để xác nhận các loại tài liệu đính kèm hoặc “Cancel” để quay lại chọn lại các tài liệu đính kèm.

Nhấn OK để xác nhận các loại tài liệu đính kèm
Nhấn OK để xác nhận các loại tài liệu đính kèm

Việc tải các giấy tờ cần nộp lên Hệ thống sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo.

Bước 7: Thông tin chờ xác nhận

Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng.

Nhấn nút “Bắt đầu” để tiếp tục đăng ký hoặc “Trở về” để quay lại màn hình trước -> Lúc này trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”.

Nhấn nút Bắt đầu để tiếp tục đăng ký
Nhấn nút Bắt đầu để tiếp tục đăng ký

Bước 8: Nhập thông tin vào các “KHỐI DỮ LIỆU”

Lúc này, khối dữ liệu về việc tạm ngừng kinh doanh hiện lên. Các bạn nhập thông tin tương ứng trong các khối dữ liệu trên màn hình.

Điền đầy đủ thông tin vào cáo khối dữ liệu
Điền đầy đủ thông tin vào cáo khối dữ liệu

*Khối dữ liệu “Tạm ngừng kinh doanh”

Trong mục “tạm ngừng kinh doanh” các bạn căn cứ theo yêu cầu thực tế hãy lựa chọn thời gian bắt đầu, kết thúc và lý do tạm ngưng kinh doanh. Sau đó bấm “Lưu” thông tin.

Điền ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do tạm ngừng
Điền ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do tạm ngừng

* Khối dữ liệu “Người nộp hồ sơ”

Vai trò người nộp hồ sơ: Tùy trường hợp ủy quyền hay tự thực hiện, các bạn tích chọn 1 trong 2 ô:

 • Người được ủy quyền
 • Người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Phần bên dưới, các bạn cũng điền đầy đủ thông tin về: Giấy tờ pháp lý cá nhân, địa chỉ liên lạc, thông tin liên hệ.

Điền xong thông tin thì bấm “Lưu” nhé.

Điền đầy đủ thông tin của người nộp hồ sơ
Điền đầy đủ thông tin của người nộp hồ sơ

* Khối dữ liệu “Người ký”

Trong trường “Tìm kiếm email”: Nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn nút “Tìm kiếm”.

Để tìm kiếm được thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ email, địa chỉ email cần phải:

 • Đã được đăng ký tại bước đăng ký tài khoản thông thường;
 • Tài khoản thông thường phải ở trạng thái “đang hoạt động” và đã được kết nối với chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh (tương ứng với phương thức nộp hồ sơ của bộ hồ sơ đang chuẩn bị).
Nhập email của người ký vô Tìm kiếm email
Nhập email của người ký vô Tìm kiếm email

-> Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ. Thông tin về họ tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ không chỉnh sửa được. Các bạn nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tại trường thông tin “Chức danh”.

-> Nhấn nút “Chọn” để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ ký lên hồ sơ. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ được cập nhật vào danh sách: “Danh sách người ký/ xác thực”.

Nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ
Nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ

Sau khi điền đầy đủ thông tin các khối dữ liệu sẽ hiện dấu tích xanh như ảnh bên dưới. Lưu ý: Dấu tích trên màn hình chỉ thể hiện thông tin đã được LƯU; KHÔNG thể hiện thông tin đã được nhập đầy đủ, chính xác.

Màn hình sau khi điền thông tin
Màn hình trước và sau khi điền thông tin

Bước 9: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng điện tử

* Yêu cầu đối với tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:

 • Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy
 • Có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”
 • Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định)
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy
 • Có dung lượng không quá 15Mb

* Cách tải tài liệu đính kèm như sau:

Nhấn chọn vào từng tài liệu đính kèm và tiến hành tải các tài liệu theo các mục tương ứng.

Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm:

 • Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);
 • Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

Sau khi nhấn “Đóng” màn hình đăng ký sẽ tự động cập nhật các trường đã chọn như ảnh bên dưới:

 

Tiếp theo, nhấn vào Thông báo tạm ngừng kinh doanh” -> “Tải lên”

Chọn File -> bấm “Open” để tải file trên máy tính lên website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Màn hình sẽ hiện danh sách các tài liệu đã được tải lên. Các bạn điền thông tin ở cột “STT” và “Loại đính kèm” sau đó ấn “Lưu”

Kiểm tra lại tất cả thông tin đã nhập trên hệ thống có giống với thông tin trên hồ sơ giấy hay không nhé.

Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút “Chuẩn bị” -> “Xác nhận”;

Bước 10: Ký số/ Xác thực hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng điện tử

Bước này có 2 cách thực hiện:

 • Dùng chữ ký số công cộng
 • Dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Việc chỉ định người ký số/xác định hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh được thực hiện tại bước 2, như hướng dẫn tại phần trên. Ở bước 2 các bạn chọn dùng cách nào để nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh thì đến bước này các bạn cũng dùng cách đó để ký/xác thực hồ sơ nhé.

Cách 1: Xác thực bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh các bạn thực hiện như sau:

B1. Đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh

>> Xem cách đăng ký tài khoản tại đây: Hướng dẫn cách tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

B2. Click vào “Danh sách hồ sơ đăng ký” -> Ở trường “Trạng thái hồ sơ” chọn “Đã chuẩn bị” -> bấm Lọc hồ sơ. Màn hình sẽ hiện ra danh sách hồ sơ tạm đăng ký ngừng kinh doanh đã tạo trước đó, các bạn hãy bấm “Xem” nhé.

Tiếp theo, hãy bấm ô “Ký số/xác thực bằng tài khoản ĐKKD” như ảnh bên dưới.

Người nộp hồ sơ/người đăng ký ;

Màn hình sẽ chuyển đến phần Ký số/xác thực như ảnh bên dưới. Các bạn tích vào ô “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” -> bấm Xác nhận. Như vậy là đã hoàn thành bước xác thực bằng tài khoản kinh doanh nhé.

Cách 2: Ký số bằng chữ ký số công cộng

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn kết nối chữ ký số cho tài khoản đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, các bạn thực hiện các bước sau:

 • B1. Bấm ô “Ký số/xác thực bằng tài khoản ĐKKD”
 • B2. Cắm USN token vào ổ cắm USB của máy tính;
 • B3. Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”;
 • B4. Nhấn nút “Xác nhận” -> Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ;
 • B5. Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD];
 • B6. Nhập mã PIN;
 • B7. Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng].

Bước 11: Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi xong bước 10, màn hình sẽ chuyển thành như ảnh bên dưới. Các bạn ấn “Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD”.

Đến đây, các bạn đã hoàn thành các bước để nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng điện tử.

Sau khoản 5 phút nộp hồ sơ thì các bạn kiểm tra lại xem hồ sơ đã được nộp hay chưa. Các kiểm tra như sau:

 • B1. Đăng nhập vào tài khoản thông thương Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • B2. Nhấn vào “Danh sách hồ sơ đăng ký” -> Trạng thái hồ sơ chọn “Đã chuẩn bị” -> bấm “Lọc hồ sơ”. Màn hình sẽ hiện ra danh sách và trạng thái của các hồ sơ đã tạo.

Ở cột cuối cùng “Các bản in” các bạn bấm vào “Xem trước Giấy bên nhận” để xem thời gian trả kết quả nhé.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw vừa chia sẻ xong cách đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc muốn tư vấn về dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT