You are here:

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Trong thời gian gần đây, lĩnh vực kinh doanh game online đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những lĩnh vực kinh doanh tiềm năng. Tuy nhiên, để có thể kinh doanh game online, việc xin giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử là điều cần thiết. Trong bài viết này, dịch vụ luật sư TinLaw sẽ giúp Quý khách tìm hiểu về quy trình xin giấy phép kinh doanh game online và những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục này.

Quy định về giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Kinh doanh game online cần có những loại giấy phép nào?

Để kinh doanh game online, doanh nghiệp cần có các loại giấy phép phù hợp với từng nhóm trò chơi điện tử. Theo quy định của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, trò chơi điện tử được chia thành 4 nhóm như sau:

 • Nhóm G1: Trò chơi có sự tương tác đồng thời giữa nhiều người chơi thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.
 • Nhóm G2: Trò chơi chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.
 • Nhóm G3: Trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi nhưng không qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.
 • Nhóm G4: Trò chơi không có sự tương tác giữa người chơi với nhau hoặc với hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.

Đối với nhóm G1, doanh nghiệp cần:

 • Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Giấy phép này được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản: Quyết định này được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông cho từng trò chơi điện tử.

Đối với nhóm G2, G3, G4, doanh nghiệp cần:

 • Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Giấy tờ này được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Thông báo cung cấp dịch vụ: Thông báo này thông báo cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử của doanh nghiệp. Thông báo này được gửi bởi doanh nghiệp cho từng trò chơi điện tử.

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử

Kinh doanh trò chơi điện tử là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP), tổ chức và cá nhân chỉ được phép thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Giấy chứng nhận này yêu cầu điểm cung cấp dịch vụ phải đáp ứng 7 điều kiện sau đây:

 1. Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
 2. Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200m trở lên;
 3. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;
 4. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30m2 tại các khu vực khác;
 5. Đảm bảo đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
 6. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
 7. Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Mã ngành kinh doanh trò chơi điện tử

Mã ngành kinh doanh trò chơi điện tử là mã ngành nghề 9329 về Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Đây là một trong những ngành nghề thuộc nhóm 93 – Hoạt động vui chơi giải trí và thể thao. 

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Thủ tục đăng ký giấy phép game online cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật: 

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ gốc xin giấy phép kinh doanh Game Online cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo một trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính; Qua mạng internet thông qua tài khoản trực tuyến và chữ ký số điện tử.
 • Bước 3: Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, thời gian xử lý hồ sơ hợp lệ giữa nhóm G1 có sự khác biệt đối với nhóm G2, G3, G4 cụ thể như sau: 
  • Đối với nhóm G1: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.
  • Đối với nhóm G2, G3, G4: Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử đối với các nhóm trò chơi điện tử cũng có sự khác biệt. Cụ thể: 

Đối với nhóm trò chơi điện tử G1:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng theo mẫu.
 2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
 3. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm các nội dung chính sau:
  1. Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.
  2. Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ;
  3. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị;
  4. Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi);
  5. Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên);
  6. Phương án đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người chơi;
  7. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) giám sát hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của người chơi;
  8. Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đối với nhóm trò chơi điện tử G2, G3 và G4: 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13);
 3. Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế.
 4. Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau đây:
  1. Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt động;
  2. Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng;
  3. Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình;
  4. Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: mạng internet (địa chỉ IP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh phân phối trò chơi);
  5. Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình thanh toán);
  6. Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi.

Như vậy, TinLaw đã chia sẻ đến Quý khách về quy trình xin giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử. Để có thể kinh doanh game online một cách hợp pháp và hiệu quả, việc xin giấy phép kinh doanh game online là rất quan trọng. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết này, Quý khách đã có thể hiểu rõ hơn về quy trình xin giấy phép kinh doanh game online và có thể thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tác giả: Lương Nị

Tác giả: Lương Nị

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT