You are here:

Làm thế nào để hủy giấy phép kinh doanh?

Làm thế nào để hủy giấy phép kinh doanh?

Khi không còn nhu cầu duy trì hoạt động, chủ hộ bắt buộc phải thực hiện 1 trong 2 thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh để tránh bị xử phạt. Trong bài viết bài, dịch vụ pháp lý TinLaw sẽ đề cập chi tiết đến thủ tục huỷ giấy giấy phép kinh doanh.

Không huỷ giấy phép kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

Điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định các vi phạm liên quan đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, trong đó việc hộ kinh doanh ngừng hoạt động hoàn toàn nhưng không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt hành chính lên đến 1.000.000 đồng.

Điều 44. Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Điều kiện thực hiện thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh

Việc huỷ giấy phép kinh doanh yêu cầu một số điều kiện cụ thể:

 1. Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, thuế và nghĩa vụ tài chính.
 3. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.

– Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.

– Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

– Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

– Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh

Có 2 hình thức huỷ giấy phép kinh doanh, hộ kinh doanh có thể chọn 1 trong 2 sao cho phù hợp:

Huỷ giấy phép kinh doanh trực tiếp

 1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
 2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.
 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hủy giấy phép kinh doanh online

 1. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ huỷ giấy phép kinh doanh

Hồ sơ nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện bao gồm 4 loại giấy tờ:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
 2. Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế
 3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Xem thêm: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh – mẫu số 24/ĐK-TCT

Làm thế nào để huỷ giấy phép kinh doanh?

Làm thế nào để huỷ giấy phép kinh doanh?

Mẫu đơn hủy giấy phép kinh doanh

Tải Mẫu đơn huỷ giấy phép kinh doanh

Phụ lục III-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TÊN HỘ KINH DOANH

Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………….

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: …………………………………………………..

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: …………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày …. /…… /……….

Hộ kinh doanh cam kết:

– Đã thanh toán đầy đủ/thoả thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)[1]

 

 

 

 

 

[1] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Câu hỏi thường gặp

Huỷ giấy phép kinh doanh có tốn tiền không?

Thủ tục huỷ giấy phép kinh doanh không tốn bất kì lệ phí nào, bất kể thực hiện trực tiếp hay thông qua hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Huỷ giấy phép kinh doanh ở đâu?

Tuỳ theo hình thức thủ tục mà chủ hộ kinh doanh chọn, địa điểm thực hiện thủ tục có thể là:

 • Trực tiếp: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký
 • Online: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Các thông tin về quy trình và các mức xử phạt về việc huỷ giấy phép kinh doanh đã được TinLaw đề cập đầy đủ trong bài viết trên. Nhấc máy liên hệ thông tin bên dưới nếu quý doanh nghiệp có bất cứ vấn đề nào cần được tư vấn.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT