You are here:

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hướng dẫn thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể, có 3 thông tin thường được thay đổi nhiều nhất: nội dung kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và trụ sở kinh doanh. Trong bài viết này, TinLaw sẽ đề cập đến thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh.

Điều kiện đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Để thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể, hộ kinh doanh cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan:

 1. Trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi nội dung kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 2. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới thì phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
 3. Phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh
– Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP
– Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ
– Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định

* Lưu ý riêng đối với hồ sơ điện tử:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tuỳ theo hình thức đăng ký mà quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể có sự khác nhau:

Đăng ký trực tiếp

 1. Hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
 2. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh: trong vòng 03 ngày, trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho hộ cá thể. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
 3. Hộ kinh doanh tiến hành nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Đăng ký trực tuyến (online)

 1. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thành phần hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể cần soạn thảo cũng khá đơn giản:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Tải Mẫu thông báo thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Ngoài hướng dẫn đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh, TinLaw cũng cung cấp thông tin về thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanhthay đổi trụ sở kinh doanh. Nếu trong quá trình thực hiện thủ tục quý khách cần sự giúp đỡ, hãy liên hệ đến:

 

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT