You are here:

Tiền phạt vi phạm hợp đồng có được tính là chi phí hợp lý không?

Tiền phạt vi phạm hợp đồng có được tính là chi phí hợp lý không?

Trường hợp doanh nghiệp bị phạt do vi phạm hợp đồng thì số tiền bị phạt đó có được tính vào chi phí hợp lý không? Thu tiền phạt có phải xuất hóa đơn không? Hãy cùng dịch vụ kế toán TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau:

Tiền phạt do vi phạm hợp đồng là chi phí hợp lý

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, bao gồm:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…….

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

⇒ Căn cứ theo quy định này, các doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng với khách hàng thì tiền phạt vi phạm hợp đồng này được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. Cần lưu ý khi chi tiền, doanh nghiệp lập chứng từ và không xuất hóa đơn.

>> Xem thêm: Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Tiền phạt vi phạm hợp đồng là chi phí hợp lý được trừ
Tiền phạt vi phạm hợp đồng là chi phí hợp lý được trừ

Hướng dẫn hạch toàn tiền phạt vi phạm hợp đồng

Theo khoản 1 điều 93 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

  1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, gồm:

– Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

b) Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, kế toán phải xét bản chất của khoản tiền phạt để kế toán phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo nguyên tắc:

– Đối với bên bán: Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

– Đối với bên mua:

+ Các khoản tiền phạt về bản chất là khoản giảm giá hàng mua, làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán (không hạch toán vào thu nhập khác) trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

Ví dụ khi nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư được phạt nhà thầu theo đó được quyền thu hồi lại một phần số tiền đã thanh toán cho nhà thầu thì số tiền thu hồi lại được ghi giảm giá trị tài sản xây dựng. Tuy nhiên nếu khoản tiền phạt thu được sau khi tài sản đã được thanh lý, nhượng bán thì khoản tiền phạt được ghi vào thu nhập khác.

+ Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh, ví dụ: Người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn thu được. Trường hợp người mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt được giảm trừ vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua được ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác.

Theo khoản 1 điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

1. Nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:

– Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;

* Bên được nhận tiền bồi thường hạch toán:

– Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi:

Nợ các TK liên quan

        Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…

– Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK liên quan

         Có TK 711 – thu nhập khác.

g) Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh…), ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

         Có TK 711 – Thu nhập khác.

– Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

         Có các TK 111, 112, 152,…

2. Bên chi tiền bồi thường hạch toán:

– Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

         Có các TK 111, 112

         Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

         Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

>> Xem thêm: 7 nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa

Như vậy, dịch vụ kế toán thuế TinLaw vừa giải đáp vấn đề tiền phạt vi phạm hợp đồng có được tính vào chi phí hợp lý không? Cách hạch toán chi phí vi phạm hợp đồng. Nếu vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.