You are here:

Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu này áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

Trong bài viết dưới đây, công ty dịch vụ kế toán TinLaw xin chia sẻ Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để các bạn kế toán có thể tham khảo và tải về sử dụng.

>> Tải Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh

Phụ lục

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Áp dụng đối với ngành ngân hàng, tín dụng

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

[01] Kỳ tính thuế:…….

[02] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………………

[03] Mã số thuế:    

                        

   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
 Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:  
1Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự[04] 
2Chi phí lãi và các chi phí tương tự[05] 
3Thu nhập lãi thuần ([06]=[04]-[05])[06] 
4Thu nhập từ hoạt động dịch vụ[07] 
5Chi phí hoạt động dịch vụ[08] 
6Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([09]=[07]-[08])[09] 
7Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối[10] 
8Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh[11] 
9Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư[12] 
10Thu nhập từ hoạt động khác[13] 
11Chi phí hoạt động khác[14] 
12Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác ([15]=[13]-[14])[15] 
13Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần[16] 
14Chi phí hoạt động[17] 
15Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng[18] 
16Tổng lợi nhuận trước thuế

([19]=[06]+[09]+[10]+[11]+[12]+[15]+[16]-[17]-[18])

[19] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

/Ký điện tử)

 

Ghi chúSố liệu chỉ tiêu [19] được tổng hợp vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai 03/TNDN

>> Xem thêm: Trọn bộ biểu mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNDN đính kèm thông tư 200

Trên đây là Mẫu số 03-1B/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng. Nếu muốn tải về các bạn click vào đường link chúng tôi đã cung cấp nhé.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT