You are here:

Mẫu số 03-1A/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu số 03-1A/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNDN sẽ yêu cầu có thêm một số phụ lục kèm theo. Trong đó có Mẫu phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu này ap dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc phòng).

Trong bài viết dưới đây, công ty dịch vụ kế toán TinLaw xin chia sẻ Mẫu số 03-1A/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ để các bạn kế toán có thể tham khảo.

 >> Tải Mẫu số 03-1A/TNDN – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 PHỤ LỤC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

[1] Kỳ tính thuế: từ ………….. đến……………

[2] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:   

             

                        

   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
 Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:  
1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ[04] 
 Trong đó: – Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu[05] 
2Các khoản giảm trừ doanh thu ([06]=[07]+[08]+[09])[06] 
aChiết khấu thương mại[07] 
bGiảm giá hàng bán[08] 
cGiá trị hàng bán bị trả lại[09] 
3Doanh thu hoạt động tài chính[10] 
 Trong đó: Doanh thu từ lãi tiền gửi[11] 
4Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([12]=[13]+[14]+[15])[12] 
aGiá vốn hàng bán[13] 
bChi phí bán hàng[14] 
cChi phí quản lý doanh nghiệp[15] 
5Chi phí tài chính[16] 
 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay[17] 
6Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

([18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16])

[18] 
7Thu nhập khác[19] 
8Chi phí khác[20] 
9Lợi nhuận khác ([21]=[19]-[20])[21] 
10Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([22]=[18]+[21])[22] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

/Ký điện tử)

 

Ghi chúSố liệu chỉ tiêu [22] được tổng hợp vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai 03/TNDN

>> Xem thêm: Trọn bộ biểu mẫu hồ sơ quyết toán thuế TNDN đính kèm thông tư 200

Trên đây là Mẫu số 03-1A/TNDN – Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ. Nếu muốn tải về các bạn click vào đường link chúng tôi đã cung cấp nhé.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT