You are here:

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học và những điều cần biết

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học và những điều cần biết

Trong môi trường hội nhập quốc tế ngày nay, các nước tăng cường hợp tác với nhau về nhiều mặt và giáo dục là một đại diện tiêu biểu cho những mặt hợp tác này. Các gia đình có điều kiện muốn con em có được môi trường học tập tốt nhất sẽ có những lựa chọn phương án du học, nhu cầu du học ngày càng cao và các công ty tư vấn du học phát triển để đáp ứng nhu cầu này, nhằm dễ dàng liên lạc với phụ huynh, khách hàng, nghiên cứu hay mở rộng thị trường thì các công ty sẽ mở văn phòng đại diện tư vấn du học tại nhiều khu vực khác nhau.

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học là gì?

Thành lập văn phòng đại diện nói chung sẽ thành lập đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp, hoạt động dựa trên uỷ quyền và bảo vệ lợi ích theo uỷ quyền của doanh nghiệp. Và đối với mở văn phòng đại diện tư vấn du học là các trụ sở đại diện công ty tư vấn du học tại các khu vực mà công ty muốn nghiên cứu thị trường có nhu cầu du học, mở rộng thị trường, liên lạc với khách hàng,…. Khi mở văn phòng đại diện tư vấn du học thành công, thì văn phòng đại diện này sẽ thực hiện các chức năng thường thấy như thu thập thông tin; đại diện tư vấn cho khách hàng; giới thiệu họ với doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học chính;…

Xem thêm: Văn phòng đại diện là gì?

Các hoạt động của văn phòng đại diện tư vấn du học

Mở văn phòng đại diện tư vấn du học hỗ trợ rất nhiều cho công ty, trung tâm chính về các hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại,… Dưới đây sẽ liệt kê một vài các hoạt động khi văn phòng đại diện tư vấn du học:

 • Giới thiệu, tư vấn về chính sách giáo dục, ngành học, trường học, yêu cầu,… theo nhu cầu của khách hàng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Các hoạt động quảng bá như hội nghị, hội thảo, triển lãm,… về du học theo quy định pháp luật.
 • Các hoạt động chiêu sinh, thu thập thông tin,…
 • Các hoạt động khác liên quan đến dịch vụ tư vấn du học.

Theo Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020

“Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.”

Khi mở văn phòng đại diện tư vấn du học nên xác đính đúng các lĩnh vực hoạt động mà Nhà nước quy định để tránh vi phạm điều trên.

Điều kiện để mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Đối tượng mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

“Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

c) Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.”

Thì doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học được cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật sẽ là các đối tượng được mở văn phòng đại diện tư vấn du học.

Bên cạnh đó, tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và các tổ chức giao dục nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam cũng được mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Điều kiện mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Để mở văn phòng đại diện tư vấn du học thì không đơn giản như mở văn phòng đại diện thông thường, trong trường hợp này cần có những giấy tờ để chứng minh về lĩnh vực kinh doanh và thủ tục nghiêm ngặt hơn. Vì giáo dục là quốc sách Việt Nam nên cần thực hiện theo quy chuẩn.

Các yếu tố về chuyên môn, điều kiện về cơ sở, trang thiết bị vật chất được trước đây được quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP là điều kiện để kinh doanh tư vấn du học nhưng tại thời điểm hiện tại, theo Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì khoản 1,2 của điều 107 đã được bãi bỏ, hiện nay chỉ còn một điều kiều duy nhất tại khoản 3, Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, cụ thể:

“Điều 107. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Như vậy, hiện nay điều quan trọng là doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học tại nơi mở văn phòng đại diện tư vấn du học phải có độ ngũ nhân viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động tư vấn đạt trình độ đại học trở lên, có các chứng nhận về năng lực sử dụng ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, bậc 4 này tương thích CEFR – B2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu. Cuối cùng thì nhân viên trực tiếp tư vấn du học sở tại có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo cụ và Đào tạo.

Doanh nghiệp gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp mở văn phòng đại diện tư vấn du học 01 bộ hồ sơ để xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho văn phòng đại diện, bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn du học. Mục tiêu, nội dung hoạt động theo uỷ quyền từ doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học chính; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài, kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi xảy ra vấn đề đối với người được tư vấn là những nội dung chính cần chú ý.
 2. Bảo sao quyết định thành lập và biên bản họp về việc mở văn phòng đại diện tư vấn du học của doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học.
 3. Bảo sao căn cước công dân/chứng minh nhân/hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu văn phòng đại diện tư vấn du học.
 4. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp du học bao gồm các thông tin cơ bản và thông tin về chuyên môn, bản sao các giấy tờ cần thiết có chứng thực.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nếu đáp ứng được những yêu cầu và tính xác thực. Trường hợp không được cấp sẽ có văn bản gửi đến với lý do được nêu rõ.

Như vậy khi đáp ứng những điều kiện này thì có thể mở văn phòng đại diện tư vấn du học tại khu vực mà doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học muốn mở thực hiện các nhiệm vụ.

Thủ tục xin cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Hồ sơ mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Bộ hồ sơ để mở văn phòng đại diện tư vấn du học bao gồm:

 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao văn bản quyết định thành lập và biên bản họp về quyết định mở văn phòng đại diện tư vấn du học.
 • Bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu đại diện văn phòng đại diện.

Thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Nơi nộp hồ sơ: sau khi đã chuẩn bị chính xác và đầy đủ bộ hồ sơ, doanh nghiệp, công ty, trung tâm tư vấn du học gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nên quý doanh nghiệp đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Thời gian cấp: sau 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy phép chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện.

Như vậy, sau khi hoàn thành thủ tục sẽ được phép mở văn phòng đại diện tư vấn du học theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện

Thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Thủ tục mở văn phòng đại diện tư vấn du học

Bài viết trên dịch vụ thành lập văn phòng đại diện TinLaw đã gửi đến quý doanh nghiệp các thông tin về mở văn phòng đại diện tư vấn du học. Các giấy tờ phức tạp trong quá trình đăng ký các loại giấy phép hoạt động khiến quý doanh nghiệp có những thắc mắc hay cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT