You are here:

Mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT

Mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đóng mã số thuế nhưng chưa hoàn thành và muốn hoạt động trở lại có thể làm hồ sơ khôi phục mã số thuế gửi lên cơ quan chức năng. Tùy trường hợp sẽ có yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ khác nhau nhưng về cơ bản, bắt buộc phải có mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT.

Trong bài viết dưới đây, công ty kế toán thuế TinLaw xin hướng dẫn cung cấp mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT và lưu ý khi điền.

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT

>> Tải Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK – TCT là mẫu văn bản được lập ra nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ. Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn đăng ký thuế. Bên dưới đây là biểu mẫu mới nhất mà TinLaw muốn gửi tới các bạn tham khảo.

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………….….., ngày …… tháng …….. năm …….

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:……………………………………………………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):…………………………………………………………………………….

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

Lưu ý: Nội dung văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT cần nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ kinh doanh, lý do khôi phục mã số thuế cũng như hồ sơ đính kèm gồm những gì.

Hồ sơ khôi phục mã số thuế cho từng trường hợp

Trường hợp khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp, hộ gia đình đối với trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh mà chưa có quyết định thu hồi đăng ký kinh doanh và trường hợp khôi phục mã số thuế khi thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà chưa có thông báo chấm dứt hiệu lực của cơ quan thuế, hồ sơ khôi phục mã số thuế chỉ cần Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục chấm dứt mã số thuế khi doanh nghiệp giải thể

Trường hợp khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy phép, hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT
  • Các giấy tờ về bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập hoặc những văn bản giấy tờ có thẩm quyền tương đương.

Xem thêm: Hướng dẫn khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp giải thể muốn hoạt động trở lại

Trên đây là mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT được dùng trong hồ sơ nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ. Trong những bài viết sau, TinLaw sẽ tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn về thủ tục này. Hãy cùng theo dõi nhé!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT