You are here:

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh – Mẫu số 20/ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh – Mẫu số 20/ĐK-TCT

Mẫu 20-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Mẫu Tờ khai này dùng trong trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc. Các bạn lưu ý, mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 92/2016/TT-BTC đã bị bãi bỏ nhé.

Trong bài viết này, công ty kế toán thuế TinLaw xin chia sẻ Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh mới nhất và file để tải về.

Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Mẫu số 20-ĐK-TCT – Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi điền tờ khai, cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký thuế.

>> Tải Mẫu 20-ĐK-TCT – Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Mẫu 20-ĐK-TCT theo thông tư 105
Mẫu 20-ĐK-TCT theo thông tư 105

**Lưu ý:

  • Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền thực hiện thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì dùng mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).

Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân theo khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

a) Trường hợp cá nhân có uỷ quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:

  • Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).
  • Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

b) Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng theo quy định tại Khoản 9 Điều này. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước thời điểm Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế nêu tại Khoản này để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh online

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được cập nhật mới nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp các bạn có thêm thông tin hữu ích.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.