You are here:

Mẫu 08/CK-TNCN cam kết thuế TNCN mới nhất

Mẫu 08/CK-TNCN cam kết thuế TNCN mới nhất

Khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN thì có thể làm Mẫu 08/CK-TNCN – Mẫu cam kết thuế TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Trong bài viết dưới đây, dịch vụ kế toán TinLaw sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất và điều kiện làm bản cam kết không bị khấu trừ thuế TNCN. Cùng theo dõi nhé!

Mẫu cam kết 08/CK-TNCN mới nhất

Theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2022 sẽ sử dụng Mẫu 08/CK-TNCN Bản cam kết áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 Tải Mẫu cam kết 08/CK-TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………… 

 

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

      Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 

 1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………
 2.  Mã số thuế:
 1. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….
 2. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………
 3. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

            VD:

– Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai=108 triệu đồng+3,6 triệu đồngx10 tháng=144 triệu đồng

Cách ghi Mẫu 08/CK-TNCN

Cách ghi mẫu 08/CK-TNCN chỉ vài thông tin đơn giản nhưng cần phải thật chính xác như sau:

 • Tại (1) “Kính gửi:” ghi nơi công ty, doanh nghiệp quý khách hàng đang làm việc.
 • Tại (2) “Tên tôi là:” ghi đầy đủ họ tên khách hàng.
 • Tại (3) “Mã số thuế” ghi đúng mã số thuế cá nhân của mình.
 • Tại (4) “Địa chỉ cư trú” ghi địa chỉ cư trú đã khai khi làm hợp đồng lao động.
 • Tại (5) “Tôi cam kết rằng, năm” ghi năm tính thuế TNCN.
 • Tại (6) “tổng thu nhập trong năm của tôi không quá” ghi theo hướng dẫn bên dưới.
 • Tại (7) ” tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)” ghi theo mục (1).

Như vậy thì với vài bước điền đơn giản, mẫu 08/CK-TNCN đã hoàn thành.

Điều kiện làm bản cam kết để không bị khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.”

Phải thoả mãn các điều kiện mới được sử dụng mẫu 08/CK-TNCN

Phải thoả mãn các điều kiện mới được sử dụng mẫu 08/CK-TNCN

Như vậy, mặc dù có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên nhưng sẽ được làm bản cam kết 08/CK-TNCN để tạm thời không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có đủ các điều kiện sau:

 • Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết.
 • Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 • Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm: Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là bản cam kết 08/CK-TNCN để tạm thời không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết lưu ý, bản thân phải tự chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT