You are here:

Khoản chi nào bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ?

Khoản chi nào bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ?

Nếu bạn là một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp chắc hẳn đã biết “chi phí hợp lý” là chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ như: chi phí thuê văn phòng, chi phí mua máy tính, phí thuê nhân viên, chi phí xăng xe…Tuy nhiên, không phải tất cả chi phí có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đều được tính là chi phí hợp lý. Có một số loại chi phí bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ theo quy định pháp luật.

Đó là những khoản chi bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ nào? Hãy tìm dịch vụ kế toán thuế TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Phần chi vượt định mức nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa

Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“…Các khoản chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty độc giả sử dụng các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa được Nhà nước ban hành định mức thì phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Khoản 2.3 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 nêu trên.”

Như vậy, phần chi vượt định mức nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2-15/TT-BTC (ửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định tài sản cố định thông thường thì sẽ bị khống chế thời gian, phương pháp khấu hao từng loại tài sản.

“Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.”

“Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.”

Thuê văn phòng được xem là Khoản chi nào bị khống chế định mức
Thuê văn phòng được xem là khoản chi bị khống chế định mức

Chi phí tiền lương, tiền công

Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp là khoản chi bắt buộc phải trả cho người lao động, nhưng nếu hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế (30/3) chưa chi sẽ không được tính vào chi phí được trừ (trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề).

Quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Sau khi trích lập doanh nghiệp không bị lỗ, nếu lỗ thì không được trích đủ 17%.

Chi phí trang phục cho người lao động

Chi phí trang phục cho người lao động cũng là 1 khoản chi bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ. Nếu chi phí trang phục vượt quá 5 triệu đồng/người/năm sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí trả lãi tiền vay

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay sẽ bị xếp vào các khoản chi không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.

Nếu vay vượt mức sẽ bị xếp vào khoản chi không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN
Nếu vay vượt mức thì khoản chi không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN

Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động sẽ không được tính vào các khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. Hay nói cách khác đây là khoản chi bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể Điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các Khoản chi cho Chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc.

>> Xem thêm: Hướng dẫn tính năm nghỉ hưu của người lao động dựa vào năm sinh

Khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động cũng được tính là khoản chi bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ.

Ví dụ như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động…

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Thời điểm nào xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân?

Trên đây là những khoản chi bị khống chế định mức khi xác định chi phí được trừ. Bộ phận kế toán doanh nghiệp cần chú ý điều chỉnh các khoản này để khi quyết toán thuế toán TNDN không bị thất thoát doanh thu của công ty.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT