You are here:

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng môi giới

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng môi giới

Tiền hoa hồng môi giới là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho cá nhân khi môi giới hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Vậy tiền hoa hồng có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Kê khai thuế thu nhập cá nhân từ hoa hồng môi giới thực hiện như thế nào? Trong bài viết sau dịch vụ kế toán TinLaw liên quan đến nội dung này, theo dõi nhé!

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định những khoản thu nhập từ kinh doanh phải chịu thuế TNCN bao gồm:

Thu nhập từ kinh doanh

 • Thu nhập có được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật
 • Thu nhập từ những hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

 • Thu nhập từ tiền lương tiền công là khoản thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công nhận được bằng tiền hoặc bằng cách khác.
 • Ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công còn có các khoản trợ cấp, phụ cấp, trừ các khoản:
  • Phụ cấp về quốc, an ninh và các khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;
  • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm dành cho những ngành, nghề làm việc ở nơi có yếu tố độc hại, nguy hiểm;
  • Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút theo quy định của pháp luật;
  • Các khoản trợ cấp:
   • Trợ cấp khó khăn, đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, … các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật;
   • Trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp mất việc theo quy định của Bộ Luật Lao động;
   • Các khoản trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của chính phủ

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn bao gồm:

 • Tiền lãi cho vay
 • Lợi tức cổ phần
 • Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, tuy nhiên trừ trái phiếu Chính Phủ

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và một số thu nhập chuyển nhượng vốn dưới những hình thức khác

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

 • Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng đất và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu đất hoặc nhà ở (kể cả nhà ở hình thành trong tương lai)
 • Thu nhập chuyển nhượng từ quyền thuê đất, thuê mặt nước, …
 • Các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ hình thức trúng thưởng bao gồm:

 • Trúng thưởng sổ xố
 • Trúng thưởng khuyến mại
 • Trúng thưởng từ hình thức cá cược
 • Các hình thức trúng thưởng khác

Thu nhập từ bản quyền

 • Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ: bí quyết kỹ thuật, các phương pháp đổi mới công nghệ, …

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân bao gồm các thu nhập nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật thương mại hiện hành

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

Bao gồm các khoản thu nhập từ việc nhận thừa kế, quà tặng chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, thừa kế bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Kê khai thuế TNCN từ hoa hồng môi giới

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 quy định về các khoản chịu thuế TNCN như sau: Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Xét theo quy định trên tiền có được từ hoa hồng môi giới thuộc một trong những đối tượng chịu thuế TNCN

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền hoa hồng môi giới

Căn cứ theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về cách tính thuê TNCN từ tiền hoa hồng môi giới như sau:

Trường hợp 1: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Anh A môi giới cho B bán được một lô hàng trị giá 3.000.000.000 đồng (3 tỷ đồng) giữa A và B không ký hợp đồng lao động nhưng B chấp nhận trích 1% giá trị lô hàng bán được để làm tiền hoa hồng cho A. Vậy số tiền mà A được nhận từ B sẽ tính như sau:

 • Tiền hoa hồng A nhận được = 1%*3.000.000.000 = 30.000.000 đồng
 • Khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: 30.000.000 x 10%= 3.000.000 đồng;
 • Số tiền B chi trả cho A sau khi trừ thuế là: 30.000.000 – 3.000.000= 27.000.000 đồng.

Trường hợp 2: Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

>>Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân (2007, sửa đổi, bổ sung 2012) và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về kỳ tính thuế TNCN như sau:

 • Đối với cá nhân cư trú:

a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ: Ông A là người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 20/4/2014. Trong năm 2014 tính đến ngày 31/12/2014, ông A có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày. Trong năm 2015, tính đến 19/4/2015 ông A có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày. Kỳ tính thuế đầu tiên của ông A được xác định từ ngày 20/4/2014 đến hết ngày 19/4/2015. Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

 • Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Ai có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới

Thu nhập cá nhân có được từ hoa hồng môi giới cũng được xem là thu nhập có được từ tiền lương, tiền công của người lao động thì việc khấu trừ TNCN từ tiền hoa hồng môi giới do cá nhân nhận được có trách nhiệm khấu trừ

Trên đây là nội dung hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân từ hoa hồng môi giới và một số thông tin liên quan khác. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc liên quan hãy liên hệ ngay với chúng tôi dể được tư vấn và giải đáp

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT