You are here:

Tổng hợp những quy định về ghi nhãn hàng hóa

Tổng hợp những quy định về ghi nhãn hàng hóa

Trong Nghị định 43/2017/NĐ-CP giải thích thuật ngữ nhãn sản phẩm như sau: “là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó.” Ở bài viết này, dịch vụ công bố sản phẩm TinLaw sẽ tổng hợp những quy định về ghi nhãn hàng hóa để quý doanh nghiệp có thể tự tạo nhãn cho sản phẩm của mình.

Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm

 • Việc ghi nhãn hoặc gắn trên nhãn các loại hình ảnh, hình vẽ, biểu trưng phải trung thực và không được gây hiểu nhầm, lừa dối hoặc tạo ra ấn tượng không đúng về bản chất đặc tính, công dụng của sản phẩm.
 • Không được ghi những lời lẽ, ký hiệu, họa tiết đề cập đến hay gợi ý trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản phẩm khác, làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm là sản phẩm khác.
 • Những thông tin bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm thì chiều cao chữ không được thấp hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp một mặt của bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ không được thấp hơn 0,9 mm. Màu của chữ phải tương phản với màu nền của nhãn.
 • Nhãn hàng hóa phải bảo đảm tồn tại lâu dài, không được tẩy, xóa không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • Khuyến khích tổ chức, cá nhân ghi nhãn thông tin dinh dưỡng theo hướng dẫn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex).
Nhãn sản phẩm được in trên bao bì hàng hóa
Nhãn sản phẩm được in trên bao bì hàng hóa

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn phải được thể hiện bằng Tiếng Việt.

Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc ghi nhãn bằng Tiếng Việt thì nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung Tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Nội dung bắt buộc ghi nhãn thực phẩm

Lương thực:

 • Định lượng;
 • Ngày sản xuất;
 • Hạn sử dụng;
 • Thông tin cảnh báo (nếu có)

Thực phẩm:

 • Định lượng;
 • Ngày sản xuất;
 • Hạn sử dụng
 • Thành phần hoặc thành phần định lượng;
 • Thông tin, cảnh báo;
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 • Định lượng;
 • Ngày sản xuất;
 • Hạn sử dụng;
 • Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng;
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;
 • Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);
 • Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;
 • Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

Rượu:

 • Định lượng;
 • Hàm lượng etanol;
 • Hạn sử dụng (nếu có);
 • Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang);
 • Thông tin cảnh báo (nếu có);
 • Mã nhận diện lô (nếu có).
Thông tin trên nhãn gồm: Tên sản phẩm, thành phần, hạn sử dụng...
Thông tin trên nhãn gồm: Tên sản phẩm, thành phần, hạn sử dụng…

Tên thực phẩm:

Phải đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chứ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa. Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa. Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.

Ghi thành phần, thành phần định lượng

 • Ghi thành phần là ghi tên nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng để sản xuất ra thực phẩm và tồn tại trong thành phẩm kể cả trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi
 • Trường hợp tên của thành phần được ghi trên nhãn thực phẩm để gây sự chú ý đối với thực phẩm thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng.
 • Đối với thực phẩm phải ghi thành phần theo thứ tự từ cao đén thấp về khối lượng.
 • Đối với thực phẩm ghi giá trị dinh dưỡng thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thể hiện giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa bảo đảm thể hiện khoảng giá trị dinh dưỡng tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp thể hiện một giá trị cụ thể thì ghi giá trị trung bình của khoảng giá trị dinh dưỡng.
 • Đối với thực phẩm thủy sản nếu bổ sung nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm thì ghi thêm thành phần định lượng của nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm tương ứng.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng:

 • Ngày sản xuất, hạn sử dụng thực phẩm được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm dương lịch. Trường hợp ghi theo thứ tự khác thì phải có chú thích thứ tự đó bằng tiếng Việt.
 • Đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu thì ngày sản xuất là ngày cấp đông lần đầu tiên của sản phẩm. Hạn sử dụng là ngày được nhà sản xuất tại nước sản xuất ghi trên bao bì hàng hóa xuất khẩu.

Trên đây là những quy định về nhãn sản phẩm, hàng hóa quý doanh nghiệp cần lưu ý. Thông thường, các sản phẩm được bày bán trong siêu thị, cửa hàng đều phải ghi nhãn, nếu doanh nghiệp muốn bán hàng của mình ở những nơi này thì bắt buộc phải có nhãn sản phẩm.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.