You are here:

Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với quy mô nhỏ, lẻ, sử dụng dưới 10 người lao động thì có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế khoán hàng tháng hoặc hàng quý. Các đối tượng này khi thực hiện kê khai sẽ sử dụng Mẫu số 01/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Dưới đây là tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH, những hộ, cá nhân kinh doanh khi kê khai thuế có thể tải về theo mẫu chúng tôi cung cấp.

Văn bản quy định về thuế khoán:

Mẫu số 01/THKH: Tờ khai thuế khoán dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

>> Tải Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

(Áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế

theo phương pháp khoán)

[01] Kỳ tính thuế: năm ………… (Từ tháng ….. đến tháng ……..)

[02] Lần đầu:                  [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

 

 

[06] Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………

[07] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

[08] Điện thoại:………………………… [09] Fax:…………………………… [10] Email:……………………………….

[11] Văn bản uỷ quyền (nếu có): ……………………………………………………………………………………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế:

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: …………………………………………..  [16] Tỉnh/thành phố:………………………………………

[17] Điện thoại: ……………………….. [18] Fax: ………………………….. [19] Email:……………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………………………. Ngày:………………………………………….

A. Kê khai doanh thu kinh doanh và sản lượng khai thác tài nguyên khoáng sản

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT 

Chỉ tiêu

 

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tínhDự kiến doanh thu trung bình (hoặc sản lượng khai thác khoáng sản) 1 tháng năm nay
1Tổng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ [21]  
2Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)[22]  
 – Phân phối, cung cấp hàng hóa áp dụng tỷ lệ: 1%;[23]  
 – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng tỷ lệ: 5%;[24]  
 – Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng tỷ lệ: 3%;[25]  
 – Hoạt động kinh doanh khác áp dụng tỷ lệ: 2%.[26]  
3Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)[27]  
Hàng hoá, dịch vụ A…..[27a]
Hàng hoá, dịch vụ B…..[27b]
 ………………………   
4Sản lượng hàng hoá sản xuất hoặc tài nguyên khai thác:                 [28]  
4.1Sản lượng tài nguyên khai thác[29]  
 Tài nguyên C…..[29a]  
 Tài nguyên D…….[29b]  
 ……………………….   
4.2Sản lượng hàng hoá sản xuất chịu phí bảo vệ môi trường [30]  
 Hàng hoá E…[30a]  
 Hàng hoá G…[30b]  
 ………………………  

B. Kê khai các khoản giảm trừ và tỷ lệ phân chia thu nhập chịu thuế của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh

[31] Số người tham gia kinh doanh: ………………………………………………………………………………………..

STTHọ và tên

[32]

Mã số thuế

[33]

Tỷ lệ phân chia thu nhập (%)

[34]

Tổng thu nhập được giảm trừ

[35]

1    
2    
Tổng cộng[36][37]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………, ngày ……… tháng ……….. năm ……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

–          Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều ngành nghề kinh doanh thì khai tổng doanh thu và xác định thuế suất thuế GTGT theo ngành nghề kinh doanh chính.

–          Trường hợp cá nhân kinh doanh thì khai tại chỉ tiêu [31] số người tham gia kinh doanh là 1 và tỷ lệ phân chia thu nhập là 100%; Trường hợp nhóm cá nhân kinh doanh thì khai số người và tỷ lệ phân chia thu nhập của từng người trong nhóm.

–          Đối với các mã chỉ tiêu [28],[29],[29a],[29b], [30], [30a], [30b]: đơn vị tính theo quy định của các văn bản về chính sách thuế có liên quan.

Lưu ý:

  • Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH được nộp cho chi cục thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên.
  • Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm (một năm khai một lần). Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng 12 của năm trước. Trường hợp mới ra kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là mười ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Công ty dịch vụ kế toán TinLaw vừa giới thiệu đến các bạn tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH dành  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc có câu hỏi liên quan đến kê khai và nộp thuế khoán, các bạn vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT