You are here:

Thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Hiện nay, nhằm nâng cao phát triển nền kinh tế, nhà nước Việt Nam luôn dành những ưu đãi đầu tư đặc biệt dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Vậy điều kiện thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp có gì khác biệt so với khi hoạt động bên ngoài?

Khu công nghiệp là gì?

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Hiện nay khu công nghiệp có nhiều loại hình khác nhau như: khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ cao,…

Tuy nhiên, những doanh nghiệp hoạt động trong khu vực này phải chịu những quy định về nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Khu công nghiệp là gì?
Khu công nghiệp là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Khu công nghiệp là khu vực được hưởng những chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng riêng thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện đi kèm như sau:

 • Trường hợp 1: Trường hợp thành lập doanh nghiệp chế xuất đồng thời với thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Trường hợp 2: thành lập doanh nghiệp chế xuất không đồng thời với thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt doanh nghiệp chế xuất, hồ sơ gồm: các tài liệu về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm này đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
 • Trường hợp 3: dự án đầu tư của nhà đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì nhà đầu tư nộp bản cam kết về khả năng đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ghi nhận mục tiêu thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

(Điều 26, Nghị định 35/2022/NĐ-CP)

Thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp như thế nào?

Quy trình thành lập công ty trong khu công nghiệp bao gồm 02 giai đoạn:

 Giai đoạn 1: Xin giấy phép đầu tư

 Nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào Khu công nghiệp thì thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo Khoản 1 điều 33 Luật đầu tư 2020 quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 1. a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 2. b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 3. c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 4. d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 1. e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 2. g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 3. h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Quý khách nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở chính.

Lưu ý: Trước khi làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách phải thực hiện kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư lên Hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://fdi.gov.vn hoặc  http://dautunuocngoai.gov.vn

Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết hoặc cần bổ sung hồ sơ sẽ được thông báo bằng văn bản cụ thể.

Bước 4: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan đăng ký sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Quý khách đến nhận kết quả và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận giao nhận và trả kết quả.

Trên đây là hồ sơ & thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Quý khách có thể tham khảo chi tiết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ĐKĐT qua bài viết sau:

>>Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Giai đoạn 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khu công nghiệp là địa bàn được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt. Vì vậy khi thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quý khách cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư, nộp lên ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm một số giấy tờ như:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư
 • Một số tài liệu cần thiết khác
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc các văn bản tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài cần có thêm báo cáo về năng lực tài chính hải quan

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT

Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp tiến hành các thủ tục còn lại như: khắc mẫu con dấu, đăng ký mã số thuế,…

Bởi đây là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp, vì vậy khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẽ phải chịu những thẩm định khác hơn nhiều so với những doanh nghiệp khác. Các thủ tục thực hiện khi thành lập doanh nghiệp sẽ khó hơn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp bên ngoài. Chi tiết đối với mỗi loại hình doanh nghiệp Quý khách hãy trao đổi trực tiếp với luật sư của chúng tôi nhé!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT