You are here:

Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có khó không?

Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có khó không?

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm khoa học công nghệ, đó có thể là những sản phẩm hữu hình hoặc vô hình. Vậy điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có khó không? Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp TinLaw hằng năm đã thực hiện hỗ trợ hơn 10 doanh nghiệp khoa học công nghệ thành lập thành công, sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Căn cứ pháp lý

 • Luật khoa học và công nghệ 2013
 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?

Tổ chức khoa học và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. (Theo Khoản 11 Điều 3, Luật Khoa học và công nghệ 2013)

Tóm lại, doanh nghiệp khoa học công nghệ là những doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung cấp ra thị trường những sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?
Doanh nghiệp khoa học công nghệ là gì?

Đối tượng nào được thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ?

Hiện nay nước ta khuyến khích và đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, khi thành lập loại hình doanh nghiệp này các đối tượng cần đảm bảo:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động khi đáp ứng các điều kiện của pháp luật Việt Nam (Luật doanh nghiệp 2020) về thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức/cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan về việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì?

Đối với những doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần đáp ứng một số điều kiện Theo điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ như sau:

 • Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2020.
 • Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định.

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp sau:

– Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực tạo ra kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận.

– Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định. Năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được thể hiện ở việc doanh nghiệp đảm bảo được các điều kiện cần thiết (quy định tại mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP) để triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.

– Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

Khi xác định tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN: doanh nghiệp tự kê khai trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (có thể kê khai theo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm của doanh nghiệp) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin đã kê khai. Cơ quan quản lý căn cứ vào báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp hàng năm để thực hiện việc quản lý, rà soát, bảo đảm doanh nghiệp duy trì được điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

– Đối với những doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.

Vậy hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bao gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ gồm:

 • Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;
 • Văn bản xác nhận, công nhận kết quả KH&CN của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Đối với kết quả KH&CN là tài sản được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, doanh nghiệp cần có Quyết định giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của cơ quan có thẩm quyền để tránh trường hợp sau khi được cấp bị hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng nhiều hình thức khác nhau như: nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN như thế nào?

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp về khoa học và công nghệ đến Sở KH&ĐT. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ (nếu cần)
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp về khoa học công nghệ đối với hồ sơ hợp lệ hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, chi tiết sẻ được thông báo cụ thể bằng văn bản.
 • Nếu trong trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện đánh giá kết quả khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 05 ngày Sở KH&CN sẽ tiến hành gửi hồ công văn kèm toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp về khoa học công nghệ.
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng loại hồ sơ khác nhau sẽ có khoảng thời gian khác nhau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nhìn chung thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ khá đơn giản, tuy nhiên nếu không nắm rõ được những quy định về pháp luật khi thành lập doanh nghiệp gặp phải những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến thiệt hại về thời gian và công sức không đáng có. Hãy để dịch vụ thành lập công ty TinLaw thực hiện thay quý khách!

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT