You are here:

9 nội dung cần có trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

9 nội dung cần có trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là một văn bản quan trọng trong quá trình giao dịch giữa các bên tham gia trên thị trường quốc tế. Trong hợp đồng này, các nội dung quan trọng cần được đề cập đến để đảm bảo sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả người mua và người bán. Quy định pháp luật hiện nay không quy định quá rõ ràng về nội dung phải có trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, thì hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần đảm bảo có 09 nội dung sau:

Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc đảm bảo rằng đối tượng của hợp đồng không là hàng hóa bị cấm hoặc bị hạn chế là rất quan trọng. Hàng hóa bị cấm là những loại hàng hóa mà quốc gia nào đó không cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu, trong khi hàng hóa bị hạn chế là những loại hàng hóa có giới hạn về số lượng, giá trị, hoặc có yêu cầu đặc biệt về vệ sinh, an toàn thực phẩm, kỹ thuật, v.v.

Việc xác định danh mục hàng hóa bị cấm và hạn chế phải dựa trên pháp luật của từng quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có các quy định riêng về loại hàng hóa bị cấm và hạn chế, và việc tuân thủ các quy định này là bắt buộc trong quá trình giao dịch quốc tế.

Trong trường hợp xảy ra xung đột pháp luật, việc xác định danh mục hàng hóa bị cấm và hạn chế sẽ đi kèm với việc xác định pháp luật quốc gia nào điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế đó. Điều này giúp đảm bảo rằng các bên tham gia đều tuân thủ đúng quy định và tránh vi phạm pháp luật.

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế gồm những loại hàng hóa nào?

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế gồm những loại hàng hóa nào?

Số lượng cụ thể của hàng hóa 

Điều khoản về số lượng cụ thể của hàng hóa nhằm đảm bảo rằng các bên tham gia hiểu rõ về số lượng hàng hóa được giao dịch. Trong hợp đồng, số lượng hàng hóa được xác định thông qua đơn vị đếm như cái, chiếc, bộ hoặc đơn vị đo lường như kilogram, tấn, mét, v.v.

Có một số phương pháp để xác định số lượng hàng hóa: Phương pháp chính xác thường được áp dụng cho các sản phẩm có thể đếm được như chiếc, cái, v.v. Phương pháp phỏng chừng được sử dụng cho các sản phẩm có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, ví dụ như gạo, muối, v.v. Cuối cùng, phương pháp xác định trọng lượng được sử dụng cho các hàng hóa có thể đo được trọng lượng.

Qua việc xác định số lượng hàng hóa một cách chính xác và rõ ràng, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế sẽ đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giao dịch.

Chất lượng hàng hóa 

Chất lượng hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Để đảm bảo sự hiểu rõ và đồng nhất về chất lượng của hàng hóa, việc mô tả cụ thể về các yếu tố như hình dạng, màu sắc, kích thước và đặc tính lý hóa rất cần thiết. Ngoài ra, việc áp dụng một tiêu chuẩn nhất định cũng có thể được sử dụng để xác định phẩm chất hàng hóa.

Hơn thế, việc quy định chính xác về chất hàng hóa cũng đảm bảo rằng người mua nhận được những gì đã được cam kết và tránh được các sự không phù hợp hoặc hàng hóa không đạt tiêu chuẩn. Điều này làm tăng sự hài lòng và tin tưởng giữa các bên tham gia hợp đồng.

Giá cả hàng hóa

Trong quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc thỏa thuận và quy định cụ thể về giá cả là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch và công bằng trong giao dịch, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các yếu tố quan trọng cần được thỏa thuận bao gồm đơn vị tiền tệ sử dụng để tính giá cả, mức giá, phương pháp xác định giá cả, khuyến mãi giảm giá (nếu có), và điều kiện giao hàng. Trong một số trường hợp, cần có thỏa thuận về biến động giá cả hoặc tỷ giá tiền tệ.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để tính giá cả có thể là đồng tiền của người mua, người bán hoặc một đồng tiền của một quốc gia thứ ba, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Thông thường, các bên thường lựa chọn đồng tiền có giá trị ổn định và khả năng chuyển đổi cao, như USD, EUR hoặc các đồng tiền phổ biến khác. Sự lựa chọn đồng tiền phù hợp giúp đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy trong giao dịch.

Ngoài ra, các bên cũng cần thỏa thuận về biến động giá cả hoặc tỷ giá tiền tệ trong thời gian hợp đồng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng một mức giá cố định, hoặc thỏa thuận về việc điều chỉnh giá cả dựa trên biến động tỷ giá tiền tệ. Mục đích của việc thỏa thuận này là để giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động giá cả và đảm bảo tính công bằng cho cả hai bên.

Thanh toán

Điều khoản về thanh toán thường bao gồm các yếu tố như đồng tiền thanh toán, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán và chứng từ. Đây là những yếu tố cơ bản để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thanh toán giao dịch.

Khi thỏa thuận hợp đồng, các bên cần đồng ý về thời hạn thanh toán, bao gồm các phương thức thanh toán như thanh toán trước, thanh toán sau, trả tiền ngay khi giao hàng, hoặc sử dụng phương pháp thanh toán hỗn hợp.

Cùng với đó, chứng từ liên quan đến thanh toán cũng cần được xác định để đảm bảo sự chính xác và tuân thủ quy định. Chứng từ có thể bao gồm hóa đơn, giấy tờ xuất nhập khẩu, vận đơn và các tài liệu liên quan khác.

Giao hàng

Điều khoản về giao hàng là một phần quan trọng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, bao gồm các yếu tố như thời hạn, địa điểm và phương thức giao hàng. Đây là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên và thường là nguồn gây tranh chấp trong hợp đồng.

Thời hạn giao hàng là khoảng thời gian mà người bán phải hoàn thành việc giao hàng cho người mua. Nếu vi phạm thời hạn này, người bán có thể bị coi là vi phạm hợp đồng và chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Tương tự, địa điểm và phương thức giao hàng cũng cần được quy định rõ ràng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để đảm bảo sự hiểu rõ và tránh sự nhầm lẫn.

Phạt và bồi thường thiệt hại

Đây là một thỏa thuận nên có trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Việc có tồn tại các thỏa thuận này như một chế tài nhằm đảm bảo các bên sẽ tuân theo các thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều khoản này cần quy định rõ các hành vi nào dẫn đến phạt hoặc bồi thường thiệt hại, ngoài ra, cũng sẽ quy định các trường hợp miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc do lỗi bên thứ ba, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên.

Luật áp dụng đối với Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Mặc dù không phải là một điều khoản bắt buộc, thỏa thuận về luật áp dụng trong hợp đồng là một phần quan trọng để giải quyết hiện tượng xung đột pháp luật trong trường hợp tranh chấp phát sinh.

Vì tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa, có thể có nhiều hệ thống pháp luật được áp dụng có thể xung đột. Việc thỏa thuận trước luật áp dụng cho hợp đồng giúp giảm thiểu sự mâu thuẫn và đảm bảo rằng các tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định rõ ràng.

Các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thường chọn thỏa thuận về luật áp dụng bằng cách sử dụng hợp đồng chứng từ chuẩn như Incoterms (International Commercial Terms) hoặc bằng cách đưa ra thỏa thuận cụ thể về luật áp dụng trong hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp là một phần quan trọng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Các bên có quyền thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp cụ thể khi xảy ra tranh chấp, thay vì phải đưa ra tòa án quốc gia, có thể là trọng tài hoặc Tòa án quốc gia cụ thể.

Giải quyết tranh chấp trong giao dịch giữa các bên

Giải quyết tranh chấp trong giao dịch giữa các bên

Lưu ý rằng: thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp không phải là thỏa thuận về luật áp dụng. Thỏa thuận về luật áp dụng áp dụng cho việc hiểu và giải quyết các vấn đề pháp lý trong hợp đồng. Trong khi đó, thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp xác định quy trình giải quyết tranh chấp khi tranh chấp phát sinh.

Xem thêm: Tư vấn pháp luật về hợp đồng cho doanh nghiệp

Trên đây là các nội dung cần quy định rõ trong 9 nội dung cần có trong Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Việc quy định càng chi tiết, càng rõ ràng các nội dung trên giúp cho Hợp đồng trở nên cụ thể, chi tiết, giảm thiểu sự mâu thuẫn và tranh chấp trong quá trình giao dịch. Liên hệ với TinLaw nếu Quý khách cần tư vấn:

Tác giả: Luật sư Thúy Linh

Tác giả: Luật sư Thúy Linh

Luật sư Thúy Linh là một trong những chuyên gia pháp luật tại TinLaw. Luật sư đã thành công trong việc tư vấn và đại diện cho nhiều khách hàng trong các vụ việc pháp lý quan trọng. Chúng tôi luôn cam kết đem đến sự tận tâm và hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng của mình.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT