You are here:

Mẫu I.4 Văn Bản Đăng Ký Góp Vốn/Mua Cổ Phần/Phần Vốn Góp

Khi thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp cho doanh nghiệp tại Việt Nam, hồ sơ thủ tục có yêu cầu văn bản đăng ký góp vốn theo mẫu I.4. Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 theo mẫu sau đây:

Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp thuộc các trường hợp theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn theo Luật nhà nước. Trong hồ sơ thủ tục, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý sử dụng đúng mẫu văn bản đăng ký góp vốn theo quy định. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn vui lòng liên hệ TinLaw để được giải đáp miễn phí.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.