You are here:

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Hộ cá thể sau khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ được cấp mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình từ cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông qua bài viết này, dịch vụ thành lập doanh nghiệp TinLaw xin gửi đến nquý khách Mẫu giấy phép kinh doanh mới nhất dành cho hộ gia đình theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Tải Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Phụ lục VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ….

 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Số: ………………………

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ..……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ………., ngày … tháng … năm ..……

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………………………..…

Email: ………………………………Websìte: ………………………………………………………

 1. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………….
 2. Vốn kinh doanh:………………………………………………………………………………..
 3. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình
 4. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới tính: ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …/…/…… Dân tộc: ……………..Quốc tịch: ……………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………………………………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………………….

 1. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):
STTTên thành viênQuốc tịch Địa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố Giấy tờ pháp lý của cá nhânGhi chú

 

TRƯỞNG PHÒNG                

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)          

 

Những lưu ý khi điền mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thông tin trên giấy đăng ký hộ kinh doanh bao gồm 7 mục chính:

 1. Tên hộ kinh doanh
 2. Địa chỉ trụ sở
 3. Ngành nghề kinh doanh
 4. Vốn kinh doanh
 5. Chủ thể kinh doanh là cá nhân hay các thành viên trong gia đình
 6. Chủ hộ kinh doanh
 7. Danh sách các thành viên trong gia đình

Quý khách hãy tham khảo thêm trong bài viết Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2023 để soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đầy đủ theo quy định hiện hành.

Nội dung mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Nội dung mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình

Trên đây là phần tổng hợp mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình của TinLaw. Nếu quý khách gặp bất cứ vấn đề nào trong quá trình soạn thảo hồ sơ, hãy liên hệ đến thông tin bên dưới để được hướng dẫn cụ thể:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT