You are here:

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể gồm 5 loại giấy tờ. Trong đó, phải đề cập đến mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Phụ lục III-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có quy định mẫu đơn đề nghị mới nhất.

Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tải Mẫu đơn xin Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Để soạn thảo đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh, quý khách hãy tham khảo thêm thông tin trong bài viết

Hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể 2023

 

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…., ngày …… tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………… Giới tính: ……

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………… Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………………

Ngày cấp: …. /…. Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): …/ …/ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Email (nếu có): ………………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………….
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ……………………………………

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ………………………………

 1. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………
 2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………………….

 1. Số lượng lao động (dự kiến): …………………………………………………………………
 2. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân □ Các thành viên hộ gia đình

 1. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:
STTHọ tênNgày, tháng năm sinhGiới tính Quốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký

 

Tôi xin cam kết:

– Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH                

(Ký và ghi rõ họ tên)                  

 

 

__________________

1 – Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

2 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Cách điền Mẫu đơn xin Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Các thông tin trong mẫu đơn xin Giấy phép kinh doanh hộ cá thể cần được viết chính xác và rõ ràng, quý khách hàng tham khảo phần ví dụ được TinLaw in đậm dưới đây để điền thông tin vào đơn đề nghị nhanh chóng hơn.

Điền thông tin chủ hộ kinh doanh:

 • Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): TINLAW.VN
 • Giới tính: Nam/Nữ
 • Sinh ngày: 01/01/1980        Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
 • Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:   Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu
 • Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 123456789
 • Ngày cấp: 01/01/2000    Nơi cấp: Công an Tỉnh / Thành phố
 • Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
 • Địa chỉ thường trú: 399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ liên lạc: 399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại (nếu có): …………1900 633 306…………. Email (nếu có): ……cs@tinlaw.vn……………………

Điền thông tin hộ kinh doanh

 • Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN A
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. (Chủ hộ kinh doanh điền địa chỉ hộ kinh doanh dự kiến thành lập)
 • Điện thoại: 1900 633 306.
 • Fax (nếu có): ………………….
 • Email (nếu có): ………cs@tinlaw.vn……………………………
 • Website (nếu có): https://tinlaw.vn
 • Ngành, nghề kinh doanh:

+ Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

+ Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

+ Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ví dụ: Kinh doanh tạp hóa, kinh doanh quán ăn, kinh doanh quán cà phê,…

 • Vốn kinh doanh: 100.000.000 VNĐ (Chủ hộ kinh doanh điền số vốn thực tế)
 • Số lượng lao động(dự kiến): 05 (Chủ hộ kinh doanh điền số lượng lao động dự kiến)
 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh(đánh dấu X vào ô thích hợp): □ Cá nhân       □ Các thành viên hộ gia đình

+ Chọn cá nhân nếu hộ kinh doanh do 1 người thành lập

+ Chọn các thành viên hộ gia đình nếu có thêm các thành viên khác cùng góp vốn mở hộ kinh doanh

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh: Liệt kê đầy đủ thông tin các thành viên gia đình cùng nhau góp vốn kinh doanh
STTHọ tênNgày, tháng năm sinhGiới tính Quốc tịchDân tộcĐịa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhânChữ ký

 

Tổng hợp mẫu Đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Tổng hợp mẫu Đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hy vong thông qua phần tổng hợp mà dịch vụ thành lập doanh nghiệp TinLaw mang đến, quý khách đã nắm rõ cách soạn thảo Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Trường hợp quý khách có thắc mắc hay băn khoăn về các vấn đề liên quan, hãy liên hệ với chuyên viên của TinLaw theo thông tin dưới đây để được hướng dẫn:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT