You are here:

Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa

Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa

Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hoá là gì? Bán tạp hoá nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không? Nếu có thì thủ tục đăng ký như thế nào? Đây thường là câu hỏi mà hộ dân có nhu cầu mở hàng tạp hoá thắc mắc. Bài viết dưới đây của dịch vụ pháp lý TinLaw cung cấp đầy đủ thông tin về các loại giấy tờ cần soạn thảo để nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Những trường hợp nào cần đăng ký kinh doanh hàng tạp hoá?

Khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, chủ sở hữu phải xác định ngành nghề và mã ngành nghề để đăng ký kinh doanh. Tuy vậy không phải ngành nghề nào cũng cần phải đăng ký, các trường hợp đó bao gồm:

  • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; 
  • Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Có thể thấy, bán hàng tạp hóa không nằm trong các mục trên, vì vậy dù hàng tạp hoá có quy mô lớn hay bé đều phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng hợp Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hoá

Tổng hợp Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hoá

Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa

 Tải Mẫu Giấy phép kinh doanh hàng tạp hoá

Phụ lục VI-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN ….

 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: ………………………

Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm ..……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ………., ngày … tháng … năm ..……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………………………..…

Email: ………………………………Website: ………………………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh:………………………………………………………………………………..

5. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình

6. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …/…/…… Dân tộc: ……………..Quốc tịch: ……………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………….…………………………………………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp: ……………………….…………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………………….

7. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):

STTTên thành viênQuốc tịch Địa chỉ liên lạcĐịa chỉ thường trúSố Giấy tờ pháp lý của cá nhânGhi chú

 

TRƯỞNG PHÒNG                       

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)               

 

 

 

 

 

Các giấy phép con cần bổ sung

Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng tạp hoá phải được cấp các loại giấy phép khác nếu kinh doanh những mặt hàng có điều kiện. Ví dụ như 

  • Hộ kinh doanh phải được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nếu có kinh doanh mặt hàng sữa hoặc đồ ăn nhanh
  • Rượu bia và thuốc lá cũng là 2 mặt hàng bắt buộc phải được cấp giấy phép bán lẻ nếu tiến hành kinh doanh
  • Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thì hàng tạp hoá cũng cần được cơ quan công an địa phương cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Bên trên là Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hoá mà Tinlaw tổng hợp, kèm theo đó là một số loại giấy tờ cần thiết. Nếu trong quá trình soạn thảo giấy đăng ký kinh doanh mà quý khách có vấn đề cần được hỗ trợ, hãy liên lạc với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.