You are here:

Điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Điều kiện, thủ tục tách dự án đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, nếu nhà đầu tư muốn tách dự án thành các dự án nhỏ thì phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư. Vậy điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách dự án đầu tư được thực hiện như thế nào? Hãy cùng dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Điều kiện để tách dự án đầu tư là gì?

Tách dự án đầu tư đang thực hiện thành hai hoặc một số dự án là một trong các hình thức mà nhà đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về các điều kiện điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức tách dự án như sau:

“Điều 50. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

[…]

2. Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;

b) Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.”

⇒ Như vậy, việc tách dự án đầu tư cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai,
 • Các điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
 • Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.
Doanh nghiệp phải điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách dự án
Doanh nghiệp phải điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách dự án

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách dự án đầu tư

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thành phần hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức tách dự án được quy định như sau:

“Điều 50. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư

[…]

3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).”

⇒ Như vậy, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức tách dự án gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm tách dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp tách dự án đầu tư

Theo khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục điều chỉnh dự án trong trường hợp chỉnh dự án đầu tư theo hình thức tách dự án đầu tư được thực hiện như sau:

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Cơ quan quy định tại điểm a khoản này xem xét điều kiện tách dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư;

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện tách dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục tách dự án đầu tư. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ TinLaw theo thông tin bên dưới để được giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT