You are here:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ 2023

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ 2023

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất hiện nay được quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP. Vậy đó là những tiêu chí nào? Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 80/2021/NĐ-CP

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ

Căn cứ điều 5, Nghị định 80/2021/NĐ-CP, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Xác định doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vựcNÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
Doanh nghiệp
Siêu nhỏ
Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.Có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Xác định doanh nghiệp nhỏ

Lĩnh vực

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Doanh nghiệp nhỏCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 50 tỷ đồng

Xác định doanh nghiệp vừa

Lĩnh vựcNÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ
Doanh nghiệp vừaCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồngCó số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 ngườiTổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 100 tỷ đồng

Hướng dẫn lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp phải dựa vào các Tiêu chí trên để xác định quy mô của mình, tiếp đó là để lựa chọn Chế độ kế toán cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm quản lý, hoạt động công ty. Cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Doanh nghiệp vừa, nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2016/TT-BTC
 • Doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2016/TT-BTC
Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xác định lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xác định số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 2. Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của tất cả các tháng trong năm trước liền kề chia cho 12 tháng.

Số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của tháng được xác định tại thời điểm cuối tháng và căn cứ trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của tháng đó mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm được tính bằng tổng số lao động sử dụng có tham gia bảo hiểm xã hội của các tháng hoạt động chia cho số tháng hoạt động.

Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Tổng nguồn vốn của năm được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế. Tổng nguồn vốn của năm được xác định tại thời điểm cuối năm.
 2. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.
 2. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn quy định tại Điều 8 Nghị định này để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

 1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để tự xác định và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai.
 2. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp chủ động thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng nội dung hỗ trợ.
 3. Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng hỗ trợ thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ.
 4. Căn cứ vào thời điểm doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đối chiếu thông tin về doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để xác định thông tin doanh nghiệp kê khai đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ.

Trên đây là cách xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định mới nhất. Để biết thêm chi tiết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ vui lòng liên hệ dịch vụ thành lập công ty TinLaw để được tư vấn, hướng dẫn.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.