You are here:

Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Khi lập tờ khai thuế GTGT, đôi khi các bạn có thể gặp một số sai sót như: kê khai sai số tiền thuế, bỏ sót quên không kê khai hoá đơn… trong những trường hợp đó phải tiến hành kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK.

Vậy cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT thực hiện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của dịch vụ kế toán TinLaw.

1. Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT

 • Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế…
 • Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào, quên không kê khai hoá đơn (bỏ sót hoá đơn không kê khai)

Các bạn cần lưu ý, kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

 • Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được, trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

Ví dụ: Quý 1/2021 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn “đầu vào” ngày 28/4/2020 chưa kê khai vào quý 2/2020 -> Thì các bạn kê khai vào Quý hiện tại phát hiện (Kê khai vào quý 1/2021).

 • Hoá đơn đầu ra: Thì phải kê khai vào kỳ xuất hoá đơn nhé.

Ví dụ: Quý 1/2021 các bạn phát hiện có 1 hoá đơn “đầu ra” ngày 28/4/2020 chưa kê khai vào quý 2/2020 -> Thì các bạn phải kê khai điều chỉnh bổ sung lại Quý xuất hoá đơn (Kê khai điều chỉnh bổ sung quý 2/2020).

Như vậy, các bạn cứ nhớ rằng sai chỉ tiêu nào của tờ khai kỳ nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng. Và hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế nhé! Nếu có thông báo từ cơ quan thuế mới bổ sung thì doanh nghiệp của bạn phải chịu phạt theo quy định.

>> Xem thêm: Cách tính mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

2. Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Vì tuỳ từng thời điểm phát hiện kê khai sai mà cách xử lý sẽ khác nhau nên trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT theo từng trường hợp cụ thể:

Phát hiện kê khai sai trong thời hạn nộp tờ khai:

Ví dụ: Công ty A nộp tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2020 vào ngày 15/1/2021, nhưng đến ngày 18/1/2021 thì phát hiện kê khai sai số tiền thuế.

Trường hợp này, các bạn xử lý như sau:

 • Vì hạn nộp Tờ khai Quý 4/2020 chậm nhất là ngày 30/1/2021 nên cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai chính thức.
 • Nên các bạn cứ vào trực tiếp tờ khai Quý 4/2020 sửa lại cho đúng. Nhớ là chọn “Tờ khai lần đầu” không phải chọn “Tờ khai bổ sung” nhé. Sửa xong thì nộp lại.

Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai:

Ví dụ: Công ty B nộp tờ khai thuế GTGT quý 1 năm 2020 vào ngày 28/4/2020 nhưng đến ngày 4/5/2020 mới phát hiện kê khai sai. Vì hạn chậm nhất là ngày 30/04/2020 nên đã hết hạn nộp tờ khai.

Trường hợp này, các bạn xử lý như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK – > Chọn “Tờ khai quý 1/2020” -> Chọn “Tờ khai bổ sung”

Chọn Tờ khai bổ sung
Chọn Tờ khai bổ sung

Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh.

Ở bước này, TinLaw sẽ hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT cho từng trường hợp cụ thể:

Trường hợp kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại [Chỉ tiêu 22]

Ví dụ: Công ty C có tờ khai chính thức quý 4/2019 có Chỉ tiêu 43 là: 2.000.000 (Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau). Nhưng vì cài lại máy tính nên khi kê khai Tờ khai quý 1/2020 sẽ ko xuất hiện Chỉ tiêu 22 là: 2.000.000 và công ty C cũng không nhập số tiền 2tr vào đây. Như vậy là kê khai sai.

Các bạn xử lý như sau:

Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2020 như hướng dẫn trên Bước 1 -> Sửa lại Chỉ tiêu 22 = 2.000.000. Sau đó ấn “Tổng hợp KHBS”, tiếp đó “Xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới”.

Trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào:

Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

Ví dụ: Quý 1/2020 các bạn kê khai Tờ khai với các số liệu như sau:

 • [23] = 25.980.000
 • [24] = 2.598.000
 • [25] = 2.598.000

=> Nhưng đến ngày 4/5/2020 thì phát hiện là kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu số tiền hàng 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.

Các bạn xử lý như sau:

Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2020 như hướng dẫn trên Bước 1. Sửa lại Chỉ tiêu 23, 24, 25 (Vì là kê khai thuế nên bây giờ phải cộng thêm vào)

Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:

 • [23] = 25.980.000 + 2.000.000
 • [24] = 2.598.000 + 200.000
 • [25] = 2.598.000 + 200.000

Nếu là công ty C kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty C chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:

Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

VD: Quý 1/2020 các bạn kê khai trên Tờ khai số liệu như sau:

 • [32] = 435.345.000
 • [33] = 43.534.500

=> Nhưng đến ngày 4/5/2020 thì phát hiện là kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.

Các bạn xử lý như sau:

Mở Tờ khai bổ sung Quý 1/2020 như hướng dẫn trên Bước 1 -> Sửa lại Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%. Và do kê khai thừa nên bây giờ phải kê khai giảm xuống.

Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau:

 • [32] = 435.345.000 – 2.000.000
 • [33] = 43.534.500 – 200.000
Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm
Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS”

=> Sau khi điều chỉnh, bổ sung xong các bạn bấm “Tổng hợp KHBS” -> Và xử lý số liệu như bước 3 bên dưới.

Bước 3:

Sau khi các bạn đã bấm “Tổng hợp KHBS”. Tiếp đó các bạn Click vào ship “KHBS” (Bản Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) phía dưới (bên cạnh Tờ khai), để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung:

Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Màn hình sẽ xuất hiện như ảnh
Màn hình sẽ xuất hiện như ảnh

Xử lý số liệu ở Chi tiêu [40] và [43]:

Nếu [40] > 0 (Không có ngoặc đơn, tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

Tức là nộp thiếu -> Phải đi nộp thêm tiền thuế GTGT -> Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)

Nếu [40] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn (), tức là giảm tiền thuế phải nộp):

Tức là các bạn đang nộp Thừa thuế GTGT. Các bạn được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Lưu ý: Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức là không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Nếu [43] > 0 (Không có ngoặc đơn -> Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):

Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Công ty D Quý 4/2020 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ.

Nhưng sang đến Quý 1/2021 thì phát hiện kê khai sai 1 hoá đơn đầu vào: Giá trị là: 50.000.000, tiền thuế là: 5.000.000 -> Nhưng lại kê khai vào:

 • Chỉ tiêu 23: 5.000.000.
 • Chỉ tiêu 24: 500.000.
 • Chỉ tiêu 25: 500.000.

Tức là kê khai thiếu -> Bây giờ phải cộng thêm số tiền thuế đó vào.

Các bạn xử lý như sau:

 • Vào tờ khai Quý 4/2020 lựa chọn “Tờ khai bổ sung”. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25] -> Cộng thêm số tiền kê khai thiếu vào.
 • Sau khi kê khai điều chỉnh xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS” -> Sang phụ lục “KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ (Không nằm trong ngoặc, tức là > 0, giá trị dương)

=> Tiếp đó: Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2021 ->  Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2021

Nếu [43] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn () -> Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

 • Nhập số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 trên phụ lục KHBS đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.
 • Cùng với ví dụ trên ở phần 3 bên trên -> Nhưng sau khi kê khai điều chỉnh bổ sung xong -> Bấm vào “Tổng hợp KHBS”.
 • Sang phụ lục “KHBS” thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : (3.000.000) vnđ (Nằm trong ngoặc, tức là < 0, giá trị âm)

=> Tiếp đó: Mở Tờ khai lần đầu Quý 1/2021 ->  Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của tờ khai thuế GTGT Quý 1/2021.

>> Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – mẫu 01/GTGT

Trên đây là cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK. Nếu vẫn còn thắc mắc liên quan đến thuế GTGT, quý khách vui lòng liên hệ TinLaw để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.