You are here:

Các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định

Các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định

Theo báo cáo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan về kim ngạnh xuất nhập khẩu (XNK), trong những năm gần đây tình hình xuất – nhập tại các của Chi cục Hải quan diễn ra vô cùng nhộn nhịp và phát triển mạnh mẽ.

Chính vì nhộn nhịp với nhiều thành phần kinh tế tham gia, nên Chính phủ sẽ có nhiều ưu đãi hơn để khuyến khích các nhà đầu tư, nhưng với sự chưa am hiểu hoặc chuyên sâu về các chính sách quản lý hay ưu đãi sẽ dẫn đến quyền lợi của chính mình bị sót hoặc bỏ qua. Trong đó, các vấn đề liên quan đến hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 là chủ đề được nhiều sự quan tâm.

Căn cứ pháp lý

 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Các trường hợp được hoàn thuế theo quy định

Các trường hợp được hoàn thuế

 1. Cá nhân, tổ chức đã nộp tiền thuế xuất – nhập khẩu, nhưng không có hàng hóa xuất – nhập khẩu, hoặc tiền thuế xuất – nhập khẩu thực tế ít hơn số tiền thuế đã nộp.
 2. Trường hợp hàng hóa phải tái nhập, thì được hoàn thuế và không phải nộp thuế xuất – nhập khẩu.
 3. Nếu hàng hóa, sản phẩm được nhập khẩu để làm nguyên vật liệt sản xuất hàng xuất khẩu, sau khi hoàn tất thủ tục nộp thuế và xuất khẩu hàng hóa thì cá nhân, tổ chức được nhận tiền thuế nhập khẩu ban đầu.
 4. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển dùng để tạm nhập, tái xuất để phục vụ sản xuất và tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Máy móc, thiết bị nhập khẩu nhằm mục đích tạm nhập tái xuất sẽ được hoàn thuế

Một số lưu ý

 • Trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.
 • Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu, tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam.
 • Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Những quy định chung các về hoàn thuế xuất khẩu

 • Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.
 • Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được hoàn thuế nếu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.
 • Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thủ tục hoàn thuế xuất – nhập khẩu phải theo quy định pháp luật

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu bao gồm

Hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu bao gồm các thông tin sau:

 • Số lượng tờ khai đề nghị hoàn thuế.
 • Số tiền thuế đề nghị hoàn lại.
 • Bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc đã thanh toán tiền thuế nhập khẩu.

Lưu ý:

 • Cá nhân, tổ chức giao dịch thanh toán tiền thuế bằng chuyển khoản ngân hàng.
 • Nếu cá nhân, tổ chức kê khai thuế theo hình thức nộp giấy, thì nộp thêm 01 bản chính tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
 • Nhằm rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có thể tạo tài khoản và nộp hồ sơ khai báo Hải quan trực tuyến theo quy định.

Số lượng hồ sơ: 01 bản chính.

Với những ý tưởng kinh doanh tốt và chiến lược thực thi tốt, thì khả năng thành công của dự án sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu bỏ qua các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, chắc chắn quý khách đã bỏ qua một quyền lợi, một khoản chi trả tương đối từ chính phủ dành cho các thương nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT