You are here:

Các trường hợp bán hàng không cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Các trường hợp bán hàng không cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Có nhiều nhân viên kế toán cho rằng, cứ có hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ hay xuất hàng ra khỏi kho… thì đều phải xuất hóa đơn nhưng thực tế không phải vậy, bởi có những trường hợp không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Vậy những trường hợp đó là gì?

Công ty kế toán thuế TinLaw mời quý khách theo dõi các trường hợp bán hàng không cần phải xuất hóa đơn theo quy định pháp luật sau đây, để có thêm kinh nghiệm, từ đó áp dụng cho việc quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình.

1. Quy định về xuất hóa đơn bán hàng

Căn cứ pháp lý: Luật kế toán 2003.

Theo luật kế toán, các trường hợp sau đây phải tiến hành xuất hóa đơn:

 • Cá nhân, tổ chức khi thực hiện bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
 • Cá nhân, tổ chức khi thực hiện bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, nhưng số tiền dưới mức tiền quy định, đồng thời người mua hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì không phải lập hóa đơn bán hàng.

Lưu ý: khi mua hàng hóa, người mua có quyền yêu cầu người bán hàng xuất hóa đơn bán hàng cho mình.

>> Xem thêm: Các loại hóa đơn điện tử, hình thức của các loại hóa đơn và quy trình xuất hóa đơn điện tử

Trường hợp xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng
Khách hàng được quyền yêu cầu xuất hóa đơn bán hàng

2. Hóa đơn bán hàng được thể hiện bằng các hình thức sau:

 • Hóa đơn theo mẫu in sẵn.
 • Hóa đơn in từ máy.
 • Hóa đơn điện tử.
 • Tem, vé, thẻ in sẵn giá thanh toán.

Lưu ý:

 • Cá nhân, tổ chức chỉ được xuất hóa đơn theo mẫu quy định của Bộ tài chính.
 • Trường hợp sử dụng mẫu hóa đơn riêng, thì cá nhân, tổ chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
 • Ngoài ra, cá nhân, tổ chức bán hàng phải xuất hóa đơn bán hàng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật kế toán, nếu bị sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

3. Trường hợp lập hóa đơn bán hàng theo bảng kê bán hàng, được quy định như sau

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 129/2004/NĐ-CP.
 • Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 21 của Luật Kế toán.

Trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không phải lập hoá đơn bán hàng được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân thuộc hoạt động kinh doanh có sử dụng hóa đơn, nhưng giá trị hóa đơn thấp hơn so với quy định của Bộ tài chính thì không bắt buộc lập hóa đơn bán hàng, trừ trường hợp người mua hàng yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định.
 • Tuy nhiên cá nhân, tổ chức chỉ không lập hóa đơn giá trị gia tăng, nhưng vẫn phải lập bảng kê bán hàng, sau đó lập hóa đơn bán hàng theo quy định.
 • Bảng kê bán hàng được lập và kết sổ hàng ngày, sau đó cá nhân, tổ chức phải lập hóa đơn bán hàng theo quy định.

>> Xem thêm: Bán hàng mà không xuất hóa đơn bị xử lý thế nào?

Lập bảng ke bán hàng theo quy định
Lập bảng kê bán hàng theo quy định

4. Các trường hợp không lập hóa đơn bán hàng

Căn cứ pháp lý: Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Điều 18 Thông tư  39/2014/TT-BTC, các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn như sau:

 • Tổng giá trị thành toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua hàng yêu cầu.
 • Lập hóa đơn bán hàng trong trường hợp này, quý khách phải lập bảng kê bán hàng, sau đó tiến hành xuất hóa đơn. Bảng kê bán hàng phải có đầy đủ các thông tin sau:
  • Tên khách hàng.
  • Mã số thuế.
  • Địa chỉ của người bán.
  • Tên hàng hóa, dịch vụ.
  • Giá trị hàng hóa, dịch vụ.
  • Ngày lập bảng kê.
  • Tên và chữ ký người lập bảng kê.

5. Cách thức lập bảng kê theo phương thức khai thuế

Tùy theo phương khai thuế của cá nhân và tổ chức, lập Bảng kê bán hàng đầy đủ các thông tin dưới đây:

 • Thuế suất giá trị gia tăng.
 • Tiền thuế giá trị gia tăng.
 • Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày theo mẫu số 5, 6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Lưu ý: 

6. Một số lưu ý khi lập bảng kê bán hàng cho trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn

 • Số tiền ghi trong tổng phát sinh của hóa đơn, cũng chính là số tiền cộng dồn trong bảng kê đã lập và giao cho khách hàng (người mua).
 • Các liên khác được lưu trữ và luân chuyển theo quy định.
 • Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Như vậy, thực tế có những trường hợp bán hàng không cần phải xuất hóa đơn VAT, nhưng phải lập bảng kê xuất – nhập hàng hóa theo quy định pháp luật. Hệ thống quản lý kế toán và thuế tại Việt Nam khá phức tạp, quý khách hãy theo dõi thêm thông tin về kế toán – thuế để cập nhật liên tục những thay đổi mới nhất.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT