You are here:

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà mới nhất

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà mới nhất

Chủ nhà thường không biết các doanh nghiệp khi thuê nhà có thể đóng thuế thay mình được không và nếu được thì thủ tục kê khai như thế nào? Để làm rõ được vấn đề trên, bằng những kiến thức chuyên môn và mong muốn thông tin đến với quý doanh nghiệp nắm rõ, TinLaw gửi đến bài viết hướng dẫn về kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà mới nhất.

Kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà là gì?

Khi nào thì thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà? Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, nhà xưởng,…(chủ nhà) có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế cho thuê tài sản, bao gồm thuế TNCN, thuế GTGT và thuế môn bài. Bên thuê tài sản kê khai nộp thuế thay chủ nhà khi trên hợp đồng thoả thuận bên thuê tài sản là bên nộp thuế.

Trường hợp cần thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Có nhiều trường hợp cần phải thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà, dưới đây là những trường hợp đó, bên thuê tài sản đọc kỹ để xem bản thân có phải thực hiện kê khai thuế thay chủ nhà hay không?

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và khoản 2 điều 1 của Thông tư 100/2021/TT-TBC sửa đổi điểm d, điểm e khoản 1 điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế;

b) Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi chỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;

d) Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ, nội dung thông tin số cho cá nhân theo thoả thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài;

đ) Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự;

e) Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế dựa trên cơ sở uỷ quyền theo quy định của pháp luật dân sự.”

Như vậy, cá nhân cho thuê tài sản là nhà, căn hộ,… để làm địa điểm kinh doanh, uỷ quyền cho bên đi thuê nộp thuế thay và được thoả thuận trên hợp đồng sẽ là các trường hợp thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà.

Kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Cách tính thuế khi kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Các loại thuế trong trường hợp kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà cần nộp bao gồm thuế môn bài, thuế TNCN và thuế GTGT.

1. Thuế môn bài

Trong đó, thuế môn bài là loại thuế cố định đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ, được chia thành 3 mức như sau:

STTDoanh thuMức thu lệ phí môn bài
1Từ 100 đến 300 triệu VNĐ/năm300.000 VNĐ
2Trên 300 đến 500 triệu VNĐ/năm500.000 VNĐ
3Trên 500 triệu VNĐ/năm1.000.000 VNĐ

Tuỳ vào giá trị doanh thu của chủ nhà mà sẽ có mức lệ phí môn bài khác nhau.

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Người có thu nhập trên 11.000.000 đồng/tháng đã qua miễn trừ sẽ phải đóng thuế TNCN. Cách tính thuế TNCN đối với chủ nhà được tính như sau:

 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%.

3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đối cho thuê mua nhà được áp dụng mức thuế GTGT là 5%. Cách tính thuế GTGT như sau:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 5%.

Như vậy mức thế suất phải nộp thay chủ nhà có công thức chung như sau:

Mức thuế suất phải nộp = Doanh thu tính thuế x 10% + thuế môn bài.

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà theo thông tư mới nhất

Dưới đây là những hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất về kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà để các bước điền thông tin được chính xác và nhanh chóng nhất

1. Hồ sơ đối với tổ chức kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Về hồ sơ cần các loại giấy tờ theo quy định, hãy xem căn cứ pháp lý dưới đây:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC có quy định như sau:

Quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

 1. Hồ sơ khai thuế

b) Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản quy định tại tiết b điểm 8.5 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân) theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản (áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản) theo mẫu số 01-2/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng). Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.”

Theo đó thì bộ hồ sơ kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà bao gồm:

 • Tờ khai thuế theo mẫu
 • Phụ lục chi tiết chủ nhà theo mẫu
 • Bản sao hợp đồng thuê nhà

Tải mẫu 01/TTS

Tải mẫu 01-2/BK-TTS

2. Hướng dẫn thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Cách điền vào Tờ khai thuế theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm Thông tư như sau:

 • Đánh dấu “X” vào ô tại dòng “ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế.
 • Tại [01a] điền năm tính thuế bằng số.
 • Tại [02] đánh dấu [x] nếu lần đầu chủ nhà nộp thuế.
 • Tại [04] Người nộp thuế điền tên chủ nhà
 • Tại [05] điền mã số thuế
 • Tại [06] điền địa chỉ liên hệ của chủ nhà
 • Tại [07] điền số điện thoại chủ nhà
 • Tại [09] điền email chủ nhà nếu có
 • Tại [10] điền số căn cước công dân mới nhất của chủ nhà
 • Tại [16] điền tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế kê khai nộp thuế thay
 • Tại [17] điền mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Tại [19] điền số điện thoại của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Tại [21] điền email của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Tại [22] điền văn bản uỷ quyền nếu có.
 • Tại [23] điền số doanh thu trong kỳ đóng thuế.
 • Tại [24] điền doanh thu tính thuế (tức doanh thu đã tính thuế TNCN, thuế GTGT).
 • Tại [25] điền số thuế GTGT phải nộp theo công thức phía trên chúng tôi đã hướng dẫn.
 • Tại [26] điền số thuế TNCN phải nộp theo công thức phía trên chúng tôi đã hướng dẫn.
 • Tại [29] điền tổng số thuế phải nộp (không tính thuế môn bài).
 • Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu nếu có. Nếu người kê khai nộp thuế qua mạng thì sử dụng ký điện tử để điền. Ghi rõ nơi nộp cùng ngày tháng năm.

Với những bước trên đã điền những thông tin cần thiết khi thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà vào tờ khai.

Cách điền vào Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê tài sản theo mẫu số 01-2/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư:

 • Tại [01a] điền số năm tính thuế bằng số.
 • Tại [02] đánh dấu [x] nếu là kê khai nộp thuế lần đầu.
 • Tại [04] điền tên tổ chức khai, nộp thuế thay.
 • Tại [05] điền mã số thuế tổ chức kê, khai nộp thuế thay.
 • Tại [07] điền tên chủ nhà.
 • Tại [08] điền mã số thuế chủ nhà.
 • Tại [09] điền tên tổ chức bên thuê tài sản.
 • Tại [10] điền mã số thuế bên thuê tài sản.
 • Tại [11] đánh dấu [x] vào cột này.
 • Tại [13] điền số hợp đồng thuê nhà.
 • Tại [14] điền ngày hợp đồng là ngày ký hợp đồng và là ngày có hiệu lực.
 • Tại [15] điền mục đích sử dụng thuê nhà.
 • Tại [17] điền địa chỉ nhà đang cho thuê.
 • Tại [18] điền diện tích thuê nhà, tính theo mét vuông.
 • Tại [21] điền giá thuê nhà 1 tháng đã bao gồm thuế.
 • Tại [22] điền số tháng cho thuê được ghi trên hợp đồng.
 • Tại [23] điền giá trị được ghi trên hợp đồng.
 • Tại [24] điền doanh thu theo tháng.
 • Tại [25] đánh dấu [x] vào cột này.
 • Tại [26] điền doanh thu được tích thuế theo kỳ tính thuế.
 • Tại [27] điền số thuế GTGT phải nộp theo công thức đã hướng dẫn.
 • Tại [28] điền số thuế TNCN phải nộp theo công thức đã hướng dẫn.
 • Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu nếu có. Nếu người kê khai nộp thuế qua mạng thì sử dụng ký điện tử để điền. Ghi rõ nơi nộp cùng ngày tháng năm.

Vậy là đã hoàn thành việc điền những thông tin cần thiết khi thực hiện phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê nhà.

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà

3. Nơi và thời hạn nộp hồ sơ kê khai nộp khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục thuế là nơi có tài sản đang cho thuê. Bên cạnh đó thì thời hạn nộp hồ sơ như sau:

 • Kê khai thuế cho thuê tài sản theo tháng: Ngày 20 của tháng sau;
 • Kê khai theo quý: Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo;
 • Kê khai theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán: Nộp chậm nhất vào ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán;
 • Kê khai theo năm: Chậm nhất trong ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

4. Thời hạn nộp thuế

Tổ chức thuê tài sản của chủ nhà nộp lưu ý thời hạn nộp thuế để tránh bị phạt khi nộp trễ, cụ thể thời hạn nộp thuế là chậm nhất vào ngày cuối cùng của hạn nộp ghi trên hồ sơ khai thuế.

Trường hợp có bổ sung, thay đổi ở hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp thuế là hạn nộp ghi trên hồ sơ khai thuế có bổ sung, sai sót.

Hướng dẫn kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng

Theo quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của Việt Nam, nhà nước đã cho phép người dân kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Việc nắm bắt cách thức kê khai qua mạng sẽ giúp đỡ rất nhiều trong quá trình khai thuế này.

Dưới đây là hướng dẫn để các bước thực hiện kê khai thuế cho thuê nhà thay chủ nhà qua mạng được nhanh chóng và chính xác:

 1. Hồ sơ chuẩn bị

Về phần hồ sơ chuẩn bị thì các giấy tờ giống với kê khai thông thường, có thêm các loại giấy tờ khác để chứng cứ thêm xác thực, tất cả bao gồm:

 • Tờ khai thuế cho thuê nhà.
 • Phụ lục chi tiết cá nhân.
 • Bản chụp giấy uỷ quyền theo mẫu.
 • Tờ khai lệ phí môn bài.
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ nhà.

2. Hướng dẫn thực hiện

Trường hợp chưa có mã số thuế thì chủ nhà phải bắt đầu đăng ký mã số thuế

Đầu tiên truy cập vào trang: https://canhan.gdt.gov.vn/

 • Nhấp vào “ Đăng ký thuế lần đầu”.
 • Tiếp tục nhấp vào “ Kê khai và nộp hồ sơ”.
 • Tại mục chọn đối tượng, hãy chọn đúng mục đối tượng của chủ nhà.
 • Tiếp tục điền tờ khai theo chủ nhà.
 • Sau đó nhấp tiếp tục đến trang nhập thông tin, các thông tin định danh cũng tương tự như tờ khai đã điền.
 • Nhập chi tiết các chỉ tiêu hiện ra và kiểm tra lại cẩn thận các chỉ tiêu đã điền.
 • Hoàn tất bước nhập thông tin tại đây.
 • Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại “ Tra cứu hồ sơ”. Sau đó sẽ có những hướng dẫn dể kết thúc đăng ký lần đầu.
 • Mang hồ sơ đến cơ quan thuế để nhận giấy chứng nhận.

Các bước thực hiện kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà qua mạng:

 • Tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn/ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê khai thay chọn mục đăng nhập và đăng nhập theo tài khoản của mình.
 • Sau khi vào website trên thì sẽ chọn mục “Thuê tài sản” rồi chọn “Kê khai trực tuyến” và chọn tờ khai số 01/TTS- Tờ khai thuế dành cho hoạt động cho thuê tài sản.
 • Tổ chức, doanh nghiệp khai thuế sẽ chọn “Tiếp tục” và nhập dữ liệu trong tờ khai.
 • Theo đó, người nộp hồ sơ khai thuế sẽ nhập các chỉ tiêu có trong bảng kê số 01/HT-TTS và chọn “Tiếp tục” để chuyển sang thực hiện Bảng kê số 01/BK-TTS.
 • Sau khi thực hiện hai tờ khai đó thì sẽ chọn mục “Tổng hợp lên tờ khai chính” và sẽ nhập dữ liệu lên tờ khai chính rồi chọn “Tiếp tục”.
 • Sau đó người nộp hồ sơ sẽ chọn mục “Hoàn thành kê khai” và chuyển sang bước “Nộp tờ khai”.
 • Sau khi nộp tờ khai thì sẽ tải Hợp đồng thuê tài sản như quy định. Tiếp tục đến trang xác thực nộp tờ khai. Theo đó, hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký và người nộp hồ sơ sẽ nhập mã OTP và chọn “Tiếp tục” rồi xuất hiện tháng thái “Bạn đã nộp tờ khai thuế thành công”.

Về phần thời hạn nộp thuế sẽ tương tự như cách nộp khi kê khai thông thường.

Như vậy, bài viết trên dịch vụ kế toán TinLaw đã hướng dẫn chi tiết các bước kê khai nộp thuế thay cho chủ nhà đến quý doanh nghiệp và các loại thuế phải nộp. Mong rằng với bài viết trên giúp cho quý doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và công sức khi thực hiện các bước kê khai thuế thay cho chủ nhà. Nếu còn những thắc mắc liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT