You are here:

Thủ tục, hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục, hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án đầu tư tại Việt Nam luôn có thời hạn hoạt động nhất định được ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư. Khi hết thời hạn, các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

Trong bài viết này, dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư TinLaw sẽ hướng dẫn các bạn điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn dự án đầu tư theo quy định mới nhất. Cùng theo dõi nhé!

Căn cứ pháp lý

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục hành chính phải thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để gia hạn thời hạn hoạt động của dự án được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Và thời gian được gia hạn không được quá thời hạn pháp luật Việt Nam quy định.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định Luật Đầu tư 2020, thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và quyết định dựa trên các yếu tố mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án đầu tư.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư cũng chính là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Theo đó thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.
 • Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Thời điểm phù hợp để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư?

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định ở phần trên.

Để biết thời hạn hoạt động đối với Dự án, các bạn xem trong Giấy phép đầu tư. Để tránh rủi ro phát sinh, tốt nhất trước khi dự án hết thời hạn khoảng 03 – 06 tháng, chủ đầu tư cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Điều kiện gia hạn giấy phép đầu tư

Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Trừ các trường hợp sau không được gia hạn giấy chứng nhận đầu tư:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Quy cách hồ sơ:

 • Hồ sơ làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh (Các văn bản bằng tiếng nước ngoài: phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng)

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp soạn thảo và chuẩn bị 04 bộ hồ sơ theo hướng dẫn ở phần trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại một trong các cơ quan sau:

♦ Đối với Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho một trong hai cơ quan sau:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ là cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 • Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

♦ Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ gia hạn Dự án cho Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đó.

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại góc bên trái trên cùng của trang đầu tiên hoặc con dấu ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

 • Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Sở kế hoạch và đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.
 • Thời hạn hoàn thành thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu toàn bộ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp chỉ có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đến thười điểm gia hạn doanh nghiệp đã thực hiện góp đủ vốn theo cam kết và thực hiện đủ các báo cáo đầu tư, các điều kiện khác theo quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp có thể thực hiện song song điều chỉnh các nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn của TinLaw về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Nếu vẫn còn thắc mắc vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin bên dưới:

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT