You are here:

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàn hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhằm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

Căn cứ tại Điều 11 Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, cụ thể như sau:

Căn cứ xem xét yếu tố xâm phạm nhãn hiệu

Là phạm vi bảo hộ nhãn hiệu, gồm mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu quy định tại NĐ 105
Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu quy định tại NĐ 105

Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm hay không, cần phải so sánh:

 • Dấu hiệu đó với nhãn hiệu
 • Đồng thời so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.

Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi đáp ứng cả hai điều kiện sau:

 • Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ.
 • Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi được bảo hộ.

Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Dấu hiệu bị nghi ngờ, coi là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng nếu:

Dấu hiệu bị nghi ngờ là yếu tố xâm phạm nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trùng: nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc)
 • Tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ: nếu có 1 số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng cũng được quy định trong nghị định 105
Yếu tố xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng cũng được quy định trong nghị định 105

Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đáp ứng điều kiện sau:

 • Trùng hoặc tương tự về bản chất
 • Có liên hệ về chức năng, công dụng
 • Có cùng kênh tiêu thụ
 • Có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ
 • Gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Giả mạo nhãn hiệu

Trương hợp sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo, cách trình bày thì bị coi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Trên đây là quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo Nghị định 105. Các bạn có thể dựa theo những thông tin chúng tôi đã cung cấp để xác định xem công ty đối thủ có hay không đang xâm phạm quyền nhãn hiệu của mình.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT