You are here:

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài giúp chứng minh trạng thái hôn nhân của công dân nước ngoài. Và là một yếu tố quan trọng trong các thủ tục hành chính hoặc di trú mà người nước ngoài cần phải thực hiện. Trong bài viết sau, TinLaw sẽ cung cấp nhưng thông tin cần thiết về loại giấy này, cùng theo dõi nhé!

Giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Giấy xác nhận độc thân là văn bản dùng để xác nhận tình trạng hôn nhân của một người. Giấy xác nhận độc thân được dùng phổ biến trong thực tế, tuy vậy đây không phải là một thuật ngữ được sử dụng chính thức trong các văn bản pháp luật. Tên gọi chính xác của giấy xác nhận độc thân chính là Giấy xác định tình trạng hôn nhân.

Người nước ngoài thường sử dụng giấy xác nhận độc thân khi muốn kết hôn với người Việt Nam, thực hiện các giao dịch có liên quan về tài sản, hoặc các mục đích khác.

Thẩm quyền cấp giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài còn tùy thuộc vào quy định tại mỗi quốc gia. Do vậy, để biết chính xác cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy này tại quốc gia của mình, người nước ngoài nên liên hệ với Đại sứ quán/Lãnh sự quán của quốc gia mình tại Việt Nam hoặc các dịch vụ uy tín để được hỗ trợ giải đáp thông tin.

Tuy nhiên, trường hợp người nước ngoài muốn xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Việt Nam thì Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  1. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”

Như vậy người nước ngoài muốn xin giấy xác nhận độc thân tại Việt Nam thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang lưu trú để được hỗ trợ.

Mẫu giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

>> Tải về tại đây: Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

…………………………………………………

  …………………………………………………

  ………………………………………………… (1)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /UBND-XNTTHN………………, ngày……...tháng……....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

……………………………………………………………….. (2)

 

Xét đề nghị của ông/bà(3): ……………………………………………………………………………………………………………………….. ,

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(4)…………………………………………………………………………                                            

XÁC NHẬN:

 

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:……………………….Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:………………………………………

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy này được sử dụng để: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

      Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (ghi đủ các cấp hành chính).

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. (Ví dụ: Uỷ ban nhân dân phường Lam Sơn).

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết.

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

Hồ sơ xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi xin Giấy xác nhận tình trạng độc thân cho người nước ngoài được quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo đó cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau khi xin Giấy xác nhận tình trạng độc thân:

  • Tờ khai cấp giấy xác nhận độc thân theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP.
  • Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh;
  • Trường hợp Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.
  • Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.
  • Trường hợp không nộp lại được thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết hôn trước đây để xác minh.
  • Nếu không nhận được kết quả hoặc không xác minh được thì người yêu cầu có thể lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.

Thủ tục xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Có 2 cách xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài, đó là xin trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền và xin online qua website dịch vụ công. Chi tiết như sau:

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị bản giấy các giấy tờ xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài theo hướng dẫn như phần hồ sơ ở trên

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng

  • Uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
  • UBND xã, phường, thị trấn nơi công dân nước ngoài tạm trú (nếu không có nơi thường trú).

Bước 3: Nhận giấy xác nhận độc thân

Thời gian giải quyết xin cấp giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giấy tờ.

Xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài online

Bước 01: Đầu tiên, chuẩn bị ảnh chụp toàn bộ hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân theo hướng dẫn ở trên.

Bước 02: Sau đó truy cập vào trang Dichvucong.hanoi.gov.vn/Dichvucong.danang.gov.vn… để tạo tài khoản và thực hiện đăng nhập.

Bước 03: Nhấn chọn “đăng ký trực tuyến” và mục “Nộp hồ sơ tại phường/xã/thị trấn”

Bước 04: Chọn các mục “Quận, huyện, thị xã”; “Lĩnh vực”; “Phường, xã, thị trấn”; “Mức độ”

Bước 05: Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhớ điền đầy đủ thông tin yêu cầu và đính kèm hình ảnh của các giấy tờ, tài liệu đã chụp vào cuối tờ khai.

Cần lưu ý, những trường thông tin có dấu * là những mục bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Bước 06: Nhấn vào mục “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”. Nếu bạn muốn in tờ khai, chọn “In mẫu”; nếu không, chọn “Tiếp tục” để nhập mã xác nhận.

Bước 07: Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Hoàn tất” để kết thúc quá trình đăng ký.

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký online, người có yêu cầu xin xác nhận tình trạng hôn nhân nên lưu lại mã hồ sơ để tra cứu tình trạng tiếp nhận cũng như tiến độ xử lý hồ sơ của mình.

Lệ phí cấp giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài tại Việt Nam

Lệ phí xin cấp giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài được quy định tại Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể, mức phí xin giấy xác nhận độc thân sẽ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Người nước ngoài đang cư trú ở đâu thì liên hệ với Uỷ ban nhân dân ở đó để được cung cấp thông tin chính xác. 

Thời hạn sử dụng của Giấy xác nhận độc thân 

Theo Khoản 4 Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP Giấy xác nhận độc thân có giá trị đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Ví dụ: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp ngày 30/07/2023 nhưng ngày 10/08/2023, người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký kết hôn thì Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 10/08/2023.

Dịch vụ xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài

Dịch vụ xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài của TinLaw là một giải pháp đáng tin cậy để giúp khách hàng xin được giấy xác nhận độc thân một cách thuận tiện và nhanh chóng. 

Chúng tôi hiểu rằng việc làm thủ tục hành chính có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với người nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách dịch vụ hữu ích, hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn khi làm việc với cơ quan chức năng. 

Đội ngũ chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng từ A – Z, từ việc thu thập tài liệu, xử lý cho đến nộp hồ sơ cho cơ quan thẩm quyền. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi yêu cầu pháp lý sẽ được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo kết quả thành công.

TinLaw cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác. Chúng tôi sẽ giúp giảm bớt gánh nặng, tiết kiệm thời gian và năng lực của khách hàng trong việc xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài.

Hãy để TinLaw giúp Quý khách hoàn thành thủ tục xin giấy xác nhận độc thân. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ!

Như vậy, việc xin giấy xác nhận độc thân cho người nước ngoài không chỉ đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà còn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và các dự định tương lai của người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với TinLaw để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ xin giấy xác nhận độc thân cũng như nhận được sự tư vấn từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Kênh mạng xã hội của Tinlaw

Facebook: https://www.facebook.com/CongTyTinLaw/
Youtube: https://www.youtube.com/@tinlawvn

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT