You are here:

Trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhanh nhất theo quy định pháp luật

Trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhanh nhất theo quy định pháp luật

Không tự nhiên mà hoạt động tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam lại được chú trọng với cường độ mạnh mẽ như hiện nay, bởi xu thế cũng như chính sách của cơ chế pháp luật hiện này đang khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường Việt Nam.

Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết thông tin qua bài viết dưới đây, để nhanh chóng hoàn tất thủ tục thực hiện dự án đầu tư đúng và nhanh nhất!

Bước 1: Những thông tin cần chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ

Trước khi chuẩn bị hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần nghiên cứu và chuẩn như sau:

 • Nghiên cứu về sự cấp thiết của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
 • Lên kế hoạch về quy mô hoạt động và quy mô vốn của dự án đầu tư.
 • Thăm dò quỹ đất để triển khai và phát triển dự án.
 • Lập đề xuất dự án đầu tư, bao gồm các nội dụng như sau:
 • Thông tin nhà đầu tư thiện dự án.
 • Mục tiêu dự án.
 • Quy mô dự án.
 • Tổng lượng vốn để thực hiện dự án.
 • Cam kết cho vay hỗ trợ vốn của công ty mẹ và các tổ chức kinh tế khác.
 • Thông tin về địa điểm, thời hạn thực hiện dự án.
 • Nhu cầu sử dụng lao động của dự án.
 • Đề xuất ưu đãi đầu tư (nếu có).
 • Lập đánh giá, tác động và hiệu quả kinh tế của dự án.
Dự án đầu tư phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội
Dự án đầu tư phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội

Bước 2: Chuẩn bị quỹ đất triển khai dự án đầu tư

 • Dự án thuộc diện được nhà nước cấp đất thì doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 • Hoặc nếu dự án không thuộc diện cấp đất thì nhà đầu tư tiến hành thuê hoặc mua đất.

Lưu ý: khi chuẩn bị hồ sơ dự án, nhà đầu tư cung cấp Giấy chứng nhận cấp đất hoặc hợp đồng thuê đất cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

2. Hồ sơ cá nhân của nhà Đầu tư

 • Nhà đầu tư là cá nhân, chuẩn bị: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 • Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, chuẩn bị: Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

3. Nhà đầu tư lập bản đề xuất dự án đầu tư bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Mục tiêu đầu tư.
 • Quy mô hoạt động dự án.
 • Quy mô vốn đầu tư.
 • Phương án huy động và vay vốn khác.
 • Địa điểm, thời hạn dự án.
 • Tiến độ chi tiết thực hiện dự án đầu tư.
 • Nhu cầu sử dụng lao động.
 • Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có).
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
Chuẩn bị hồ sơ lập dự án theo quy định
Chuẩn bị hồ sơ lập dự án theo quy định

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.
 • Cam kết rót vốn của công ty mẹ và các tổ chức tài chính khác.
 • Bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Lưu ý: chuẩn bị  hồ sơ tài chính cho các dự án đầu tư nước ngoài rất phức tạp, hãy liên hệ với các công ty tư vấn thuế kế toán để được hướng dẫn cụ thể hơn.

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

 • Nếu dự án được nhà nước cấp đất thì nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ lập bảng đề xuất sử dụng đất theo quy định.
 • Trường hợp không được cấp thì doanh nghiệp tiến hành thuê đất.

6. Hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 4: Quy trình nộp hồ sơ theo định

Để hòa tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp thực hiện theo quy trình dưới đây.

 • Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ như đã nêu trên.
 • Nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch & Đầu tư.
 • Cán bộ Sở kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ nhà đầu tư.
 • Lưu ý: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo đúng quy định.
 • Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Hy vọng bài chia sẻ này đã phần nào giúp bạn nắm được trình tự thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhanh nhất, nhờ đó mà chúng ta sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và đạt kết quả đúng như mình mong đợi.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.