You are here:

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Xuất phát từ chính yêu cầu nội tại của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tính hệ thống của hệ thống pháp luật đã đặt ra yêu cầu phải loại bỏ ra khỏi hệ thống những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với nhau. Từ đó, dẫn đến lượng văn bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam trở nên nặng nề. Vì vậy, việc tìm hiểu các quy định pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam trở nên khó khăn cho mọi người, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cũng không ngoại lệ. Tư vấn Luật TinLaw nhận thấy được được vấn đề này nên đã tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhằm tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, tìm hiểu của mọi người.

STTTÊN VĂN BẢNTÊN VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1Luật số 50/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật Sở hữu trí tuệLuật số 36/2009/QH12 ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật số 42/2019/QH14 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2019 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

2Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Nghị định 119/2010/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
3Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
4Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
5Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
7Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quanNghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 03 năm 2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
8 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6 tháng 05 năm 2016 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vậtNghị định 04/2020/NĐ –CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 31/2016/NĐ–CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (Hiệu lực thi hành ngày 18/02/2020)
9Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Nghị định Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn
10Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 Nghị định Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản khác

Bất kể doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hay dịch vụ gì thì chắc chắn là doanh nghiệp đã và đang sử dụng và tạo ra rất nhiều tài sản trí tuệ. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần thiết để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất từ quyền này. Bằng cách nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ chúng tôi đã chia sẻ ở trên sẽ giúp các doanh nghiệp biết cách bảo vệ cũng như đảm bảo quyền lợi cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT