You are here:

Tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2023

Tổng hợp các mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2023

Theo Thông tư 133, có 37 mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp. Cũng theo thông tư này, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể sử dụng các mẫu chứng từ kế toán dưới đây khi thực hiện chế độ kế toán cho công ty mình.

Chi tiết bảng danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán

Danh mục các biểu mẫu gồm 5 phần:

  • Phần 1: Lao động tiền lương
  • Phần 2: Hàng tồn kho
  • Phần 3: Bán hàng
  • Phần 4: Tiền tệ
  • Phần 5: Tài sản cố định
STTTÊN CHỨNG TỪSỐ HIỆU
I. Lao động tiền lương 
1Bảng chấm công01a-LĐTL
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL
5Giấy đi đường04-LĐTL
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL
 II. Hàng tồn kho
1Phiếu nhập kho01-VT
2Phiếu xuất kho02-VT
3Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá03-VT
4Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT
5Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá05-VT
6Bảng kê mua hàng06-VT
 7Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT
 III. Bán hàng
1Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH
2Thẻ quầy hàng02-BH
IV. Tiền tệ
1Phiếu thu01-TT
2Phiếu chi02-TT
3Giấy đề nghị tạm ứng03-TT
4Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT
5Giấy đề nghị thanh toán05-TT
6Biên lai thu tiền06-TT
7Bảng kê vàng tiền tệ07-TT
8Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT
9Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)08b-TT
10Bảng kê chi tiền09-TT
V. Tài sản cố định
1Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ
2Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ
3Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ
4Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ
5Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ
6Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ

Lưu ý khi áp dụng chứng từ kế toán doanh nghiệp

Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của pháp luật kế toán (Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC).

Doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán
Doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ có thay đổi sang quy mô khác thì được áp dụng chứng từ kế toán này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

>> Xem thêm: Tìm hiểu mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán hiện nay

Như vậy, các mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không bắt buộc áp dụng. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu chứng từ cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhưng phải bảo đảm thông tin đầy đủ, rõ ràng. Hy vọng bài viết của dịch vụ kế toán TinLaw hữu ích với bạn!

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.