You are here:

Nhiều hóa đơn xuất cùng 1 ngày có tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Nhiều hóa đơn xuất cùng 1 ngày có tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Nhiều hóa đơn xuất cùng 1 ngày có tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không? Và có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Trường hợp hoá đơn thu hồi sau đó xuất hoá đơn mới nhưng cùng ngày với hóa đơn khác có tổng giá trị trên 20 triệu xử lý như thế nào?

Công ty dịch vụ kế toán TinLaw nhận được rất nhiều yêu cầu giải đáp các vấn đề trên. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này, cùng theo dõi nhé!

Tổng giá trị nhiều hóa đơn xuất cùng 1 ngày trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành 22/06/2015: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

….

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Nhưng điều khiến mọi người thắc mắc ở đây là ý nghĩa của “từng lần” này là gì? Hiểu từ “từng lần” này sau cho đúng. Có thể hiểu là trong một ngày ta mua nhiều lần của 1 công ty, miễn sao mỗi lần dưới 20 triệu là không cần chuyển khoản hay hiểu theo chiều hướng nào cho chính xác?

Để hiểu được điều này, hãy xem tiếp điều khoản bên dưới nhé!

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này…

5. Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.”

Như vậy, về nguyên tắc trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

>> Xem thêm: Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ – mẫu 01/GTGT

Khoản chi có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính, quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Ví dụ 7: Tháng 8 năm 2021 công ty X có mua hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm 2021, công ty X đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa này. Sang năm 2022, công ty X có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng tiền mặt do vậy công ty X phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2022).

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Ví dụ trường hợp của khách hàng Nguyễn Tấn Phát:

  • Buổi sáng ngày 1/12/2022 công ty của anh Phát có mua hàng của công ty X hóa đơn 15 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng 1,5 triệu, hóa đơn số 01.
  • Buổi chiều cùng ngày tiếp tục mua của công ty X hóa đơn 10 triệu nữa, thuế giá trị gia tăng 1 triệu, hóa đơn số 02.

Trường hợp 1:

  • Ngày 03/12/2022 và 04/12/2022 công ty của anh Phát thanh toán toàn bộ cho công ty X bằng Tiền mặt số tiền.

Trường hợp 2:

  • Ngày 3/12/2022 công ty của anh Phát thanh toán cho công ty X bằng chuyển khoản số tiền: 16,5tr
  • Ngày 04/12/2022 công ty của anh Phát thanh toán cho công ty X bằng Tiền mặt số tiền: 11tr

Trường hợp 3:

  • Ngày 3/12/2022 công ty của anh Phát thanh toán toàn bộ cho công ty X bằng chuyển khoản ngân hàng.

Vì vậy anh Phát thắc mắc, nếu công ty của anh thanh toán bằng tiền mặt cho nhiều hóa đơn xuất cùng 1 này có tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không? Và được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời: Việc khấu trừ thuế GTGT và cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN được giải quyết như sau:

Ví dụ thanh toán dùng tiền mặt và không dùng tiền mặt
Ví dụ thanh toán dùng tiền mặt và không dùng tiền mặt

Kết luận:

Như vậy, trong trường hợp của anh Phát, có 02 tờ hóa đơn xuất cùng một ngày cho cùng 01 khách hàng, 02 hóa đơn thì đều dưới 20 triệu nhưng có tổng hóa đơn trên 20 triệu, nếu thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và cũng không được đưa vào chi phí được trừ nhé. Nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT  và đưa khoản chi đó vào chi phí được trừ bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng và có chứng từ thanh toán để thực hiện việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

>> Xem thêm: Tổng hợp các khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp hoá đơn thu hồi sau đó xuất hoá đơn mới nhưng cùng ngày với hóa đơn khác có tổng giá trị trên 20 triệu?

Trường hợp doanh nghiệp có hóa đơn viết sai phải thu hồi sau đó xuất hóa đơn mới. Nhưng hóa đơn mới lại cùng ngày với hóa đơn khác và có tổng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng các bạn xử lý như sau:

Ví dụ: Ngày 29/7/2022 Công ty của anh Phát mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty A có giá trị 17.000.000 đồng đã có thuế GTGT và đã thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn GTGT số 192. Ngày 30/7/2022 Công ty của anh Phát phát hiện hóa đơn số 192 bị sai dòng số tiền viết bằng chữ. Hai bên đã lập biên bản thu hồi lại số hóa đơn viết sai và lập hóa đơn số 194 thay thế cho hóa đơn số 192 theo quy định.

Tuy nhiên ngày 30/07/2022, Công ty của anh Phát cũng phát sinh mua hàng của công ty A và nhận hóa đơn mua hàng số 193, tổng giá trị mua hàng 21 triệu (trên 20 triệu đồng).

Đối với hóa đơn số 194 thay thế cho hóa đơn số 192 được xác định ngày mua hàng của công ty A là ngày 29/07/2022, công ty thanh toán bằng tiền mặt dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT thì vẫn đáp ứng điều kiện khấu trừ theo quy định. Nhưng cần phải cung cấp hồ sơ, tài liệu để chứng minh như: Hợp đồng, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, biên bản giao nhận hàng hoá, biên bản thu hồi hoá đơn …

TinLaw vừa giải đáp xong thắc mắc “Nhiều hóa đơn xuất cùng 1 ngày có tổng giá trị trên 20 triệu có được khấu trừ thuế GTGT không? Và được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?”. Nếu vẫn còn câu hỏi hoặc thắc mắc các vấn đề liên quan vui lòng gửi câu hỏi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn, giải đáp.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT