• TP. HCM: 028 7306 6368 - 0919 824 239
  • Hà Nội:    0941 37 6116 - 0919 824 239
  • Đắk Lắk: 0941 37 88 33
  • Đà Lạt:    091 8888 726
  • Email: cs@tinlaw.vn
 

   

TinLaw là thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Để đẩy mạnh phát triển kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, TinLaw có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự vị trí nhân viên kế toán công nợ khách hàng. Các ứng viên có đủ điều kiện vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ để được phỏng vấn. 

TinLaw là thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Để đẩy mạnh phát triển kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, Tinlaw có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự vị trí nhân viên IT. Các ứng viên có đủ điều kiện vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ để được phỏng vấn. 

TinLaw là thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, và nâng cao chất lượng dịch vụ, Tinlaw có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự vị trí nhân viên phòng công chứng. Các ứng viên có đủ điều kiện vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ để được phỏng vấn.

TinLaw là thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đặc thù công việc là giao tiếp và dịch thuật các tài liệu nước ngoài rất nhiều; Vì vậy, TinLaw có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự vị trí nhân viên biên - phiên dịch tiếng Anh. Các ứng viên có đủ điều kiện vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ để được phỏng vấn.

TinLaw là thương hiệu chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, và nâng cao chất lượng dịch vụ, TinLaw có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự vị trí nhân viên tư vấn pháp lý. Các ứng viên có đủ điều kiện vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ để được phỏng vấn.

 

Search