• Tổng đài: 1900 633 306
 • Hotline: 0919 824 239
 • skype
 • Email: cs@tinlaw.vn
 

   

Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Người lao động đủ điều kiện làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ giúp giảm bớt gánh nặng khi đóng thuế thu nhập cá nhân. Một trong những mẫu giấy không thể thiếu để thực hiện thủ tục này là mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ban hành theo thông tư 80/2021/TT-BTC. 

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN

>>Tải xuống: Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc


BẢNG KÊ GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 02/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:              [03] Bồ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:................………………………………………….......................

    [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...

  [07] Mã số thuế vợ (chồng):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08] Số CMND/CCCD/Số hộ chiếu vợ (chồng):..………………...................................................  

 Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Loại giấy tờ (Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GKS)

Số giấy tờ

Ngày sinh

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm tính thuế

Từ tháng

Đến tháng

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân, GKS: Giấy khai sinh) 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............


  …, ngày ... tháng .... năm ....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

 

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng, chu cấp, bao gồm các đối tượng sau:

 • Con chưa đủ tuổi thành niên (dưới 18 tuổi); con bị tàn tật, con không có khả năng lao động;
 • Người không có thu nhập hoặc người có thu nhập nhưng không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng. Bao gồm: con thành niên đang theo học các trường (tiểu học,trung học, đại học,…); vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết độ tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những cá nhân khác không nơi nương tựa mà người lao động phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Đối tượng và điều kiện đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Đối tượng đăng ký là người phụ thuộc phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể sau:

Đối tượng người phụ thuộc

Điều kiện đăng ký người phụ thuộc

1. Con: con đẻ, con riêng hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

 

1.1. Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng)

- Không cần điều kiện đi kèm

1.2. Con từ 18 tuổi trở lên

- Bị tàn tật/khuyết tật, không có khả năng lao động

1.3. Con đang theo học ở các trường Việt Nam hay nước ngoài

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm tính từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

2. Vợ hoặc chồng

- Phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Nếu đang trong độ tuổi lao động:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

- Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm tính từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

3. Cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (cha mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp

4. Anh, chị, em ruột

- Phải là người không có nơi nương tựa, được người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng.

- Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân trong năm tính từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng/tháng.

- Nếu đang trong độ tuổi lao động thì phải có thêm điều kiện là bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động.

Quy định về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc gia cảnh

Tùy vào từng đối tượng người đăng ký mà có những điều kiện khác nhau, sau đây là một số điều kiện cụ thể:

 • Đối với con:
 • Con dưới 18 tuổi: bản chụp giấy khai sinh hoặc bản chụp CMND/ thẻ căn cước công dân (nếu có);
 • Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động: bản chụp CMND/ thẻ căn cước công dân, bản chụp giấy khuyết tật theo quy định;
 • Con đang theo học tại các trường: bản chụp CMND, bản chụp thẻ học sinh/sinh viên hoặc giấy xác nhận của trường nơi các con đang theo học.
 • Đối với vợ hoặc chồng:
 • Bản chụp CMND/ thẻ căn cước công dân;
 • Bản chụp hộ khẩu/ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;
 • Trong trường hợp vợ/chồng thì phải chụp giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động.
 • Đối với cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (hoặc cha mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp:
 • Bản chụp CMND;
 • Sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ pháp lý hợp lệ để xác định mối quan hệ;
 • Trong trường hợp còn độ tuổi lao động thì phải chụp giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động.
 • Đối với anh, chị, em ruột và các cá nhân trực tiếp nuôi dưỡng khác:
 • Bản chụp giấy khai sinh, CMND/thẻ căn cước công dân;
 • Giấy tờ hợp pháp chứng minh đang trực tiếp nuôi dưỡng, sổ hộ khẩu nếu có chung hộ khẩu;
 • Trong trường hợp còn độ tuổi lao động thì phải chụp giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động.
 • Đối với hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài:
 • Cá nhân người nước ngoài muốn được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người đó phải là cá nhân cư trú;
 • Hồ sơ giảm trừ cũng được thực hiện như hồ sơ của người lao động Việt Nam (thay CMND/thẻ căn cước công dân thành hộ chiếu còn hiệu lực).

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc sử dụng khi nào?

Trong trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan, mà chỉ trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì khi đó sẽ sử dụng tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

Trường hợp cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN;
 • Bản sao CMND/ thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên

Cũng có thể sử dụng bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ dưới 14 tuổi

Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

>>>Xem thêm: Mẫu file tính thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh mới nhất

Trên đây là mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định hiện hành. Ngoài ra, quý khách có nhu cầu sử dụng các mẫu tờ khai khác vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán TinLaw, chúng tôi sẽ hỗ trợ, giải đáp nhanh chóng cho quý khách hàng.

Gọi ngay: 1900 633 306

Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, gửi ngay hồ sơ đến hộp thư:  cs@tinlaw.vn

Hoặc nhấc máy lên, Gọi ngay cho Chuyên gia của chúng tôi 24/07:  1900 633 306

Làm nhanh, lấy gấp đáp ứng nhu cầu công việc, lên ngay Văn phòng TinLaw

SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA TINLAW

Công ty là nguồn sống, là niềm tự hào của bạn. Đừng giao nó cho những dịch vụ tư vấn KHÔNG UY TÍN, KHÔNG TRÁCH NHIỆM
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng
Feedback của khách hàng

Về Chúng Tôi

Công ty TNHH Tư Vấn TinLaw chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn luật, thủ tục đầu tư, pháp lý doanh nghiệp, lao động... cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam.  
Cam kết chất lượng - uy tín - giá trị thực tuyệt đối cho Khách hàng.

DMCA.com Protection Status

Trụ Sở

 Địa chỉ: Tòa nhà TIN Holdings, 399 Nguyễn Kiệm, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

 Tổng đài: 1900 633 306

 Hotline/Zalo/Viber: 0919 824 239

 Email: cs@tinlaw.vn

Văn Phòng Hà Nội

 Địa chỉ: P. 608, Tầng 6, 142 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Hà Nội

 Tổng đài: 1900 633 306

 Hotline/Zalo/Viber: 0919 824 239

 Email: cs@tinlaw.vn

Search

Back To Top