You are here:

Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Trong xã hội phát triển, người dân ngày càng chú ý đến sức khỏe của bản thân cũng như của gian đình. Do vậy, thực phẩm sạch hay an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội và người tiêu dùng hay nói cách khác xu hướng tiêu dùng hiện đại là hướng tới những sản phẩm sạch.

Đó cũng chính là lý do theo quy định của pháp luật, cá nhân tổ chức hoạt động lĩnh vực kinh doanh sản xuất thực phẩm phải tiến hành thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

2. Danh mục cơ sở phải Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Kinh doanh sản phẩm đóng gói sẵn phải tiến hành thủ tục công bố theo quy định

Cá nhân, tổ chức hoạt động các lĩnh vực sau đây tiến hành công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định:

 • Sản phẩm đã qua chế biến và bao gói sẵn.
 • Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • Kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
 • Lưu ý:
  • Các nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm dùng để kinh doanh thực phẩm phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy theo quy định pháp luật mới được công bố sản phẩm ra thị trường.
  • Nếu chưa được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố thì sản phẩm phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩmvà đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
  • Đối với các mặt hàng thực phẩm, phụ gia dùng trong thực phẩm, các loại chất hỗ trợ chế biến thực phẩm hoặc công cụ, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứ đựng thực phẩm nhập khẩu phải tiến hành thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được nhập khẩu hàng vào Việt Nam.

3. Hồ sơ, trình tự thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ như  sau để hoàn tất thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 • Giấy đăng ký kinh doanh, trong đó phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu quy định đối tương phải có).
 • Nếu tổ chức đứng ra công bố sản phẩm không trực tiếp tham gia vào khâu gia công, sản xuất thì phải cung cấp hợp đồng công với đơn vị gia công sản phẩm cho mình, đồng thời phải có cả hồ sơ pháp lý của công ty gia công sản phẩm, bao gồm:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Kết quả xét nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh về tiêu chuẩn vi sinh vật (Theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT).

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ như sau để tiến hành thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm:

 • Bản thông tin chi tiết về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 • Bản thuyết minh quy trình sản xuất hàng hóa, sản phẩm.
 • Mẫu nhãn của sản phẩm.
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng.
 • Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bộ.

Người tiêu dùng luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm khi lựa chọn sản phẩm. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm thế nào để biết sản phẩm của mình mua có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, được nhập khẩu theo con đường chính ngạch? Chính vì thế việc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, chắc chắn sẽ giúp tăng thêm niềm tin về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ của quý khách trong mắt người tiêu dùng, đối tác.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.