You are here:

Hướng dẫn Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM

Hướng dẫn Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM

Nếu một hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM muốn thực hiện Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp tại Quận 4 thì cần phải làm như thế nào? Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty tại Quận 4 của TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Hợp tác xã năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013);
 • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 27 tháng 01 năm 2014);
 • Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2014);
 • Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (có hiệu lực ngày 28 tháng 5 năm 2019);
 • Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4

 • Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (theo mẫu)
 • Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đến làm thủ tục.
 • Trường hợp hợp tác xã ủy quyền cho TinLaw thì phải có thêm:
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và TinLaw
  • Giấy giới thiệu của TinLaw cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả.

Quy trình thực hiện thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn ở phần trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Người có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Một cửa – Ủy ban nhân dân quận 4, TP.HCM.
 • Tại đây, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận.

Bước 3: Thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ và trả kết quả

 • Hồ sơ được Phòng Kinh tế xử lý trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Kết quả: Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
 • Lệ phí: 100.000 đồng/lần. Các đối tượng được miễn phí, lệ phí: Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

Các bạn đến Bộ phận 1 cửa để nhận kết quả và nộp lệ phí.

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM

MauQT3-HTX – Thông báo Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phụ lục I-10

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh ph
úc
—————
Số: ………………….….. ngày….. tháng….. năm……

THÔNG BÁO

Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ……………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………..

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báoĐánh dấu
– Góp vốn
– Mua cổ phần
– Thành lập doanh nghiệp

____________

1 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định thông báo; lựa chọn và khai chi tiết nội dung thông báo vào các mẫu tương ứng từ trang I-10.2 đến trang I-10.4.

I-10.2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN

1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………………………………..

2. Số vốn góp: …………………………………………………………………………………..

I-10.3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN

1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ………………………………………………

2. Giá trị số cổ phần mua: ………………………………………………………………….

I-10.4

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: …………………………………………………

2. Số vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………

I-10.5

Hợp tác xã cam kết:

– Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã.

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………….
– …………………….
– …………………….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là hướng dẫn thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã tại Quận 4, TPHCM. Để biết thêm chi tiết các bạn có thể liên hệ TinLaw để được hỗ trợ tốt nhất.

Picture of TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.