You are here:

Thời hạn của các loại visa Việt Nam là bao lâu?

Thời hạn của các loại visa Việt Nam là bao lâu?

Thời hạn của visa nhập cảnh là gì? Thời hạn của các loại visa Việt Nam hiện nay là bao lâu?… Những thông tin bạn cần biết về thời hạn visa Việt Nam tất cả sẽ được dịch vụ làm visa cho người nước ngoài TinLaw giải đáp thông qua bài viết này.

Thời hạn visa nhập cảnh là gì?

Thời hạn visa nhập cảnh là khoảng thời gian mà người giữ thị thực được phép tạm trú, xuất nhập cảnh vào một quốc gia/vùng lãnh thổ mà họ không có quốc tịch. Thời hạn của visa được ghi trên thẻ visa được cấp (in trên hộ chiếu hoặc cấp visa rời) hoặc được mã điện tử tùy vào quy định của mỗi quốc gia.

Vậy, thời hạn visa Việt Nam là khoảng thời gian mà người nước ngoài được phép tạm trú, đi lại và xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam theo các quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Thời hạn của visa Việt Nam được ghi rõ trên visa hoặc trên con dấu lưu trú được đóng bởi sân bay, đại sứ quán/ lãnh sự quán hoặc của Cơ quan xuất nhập cảnh trung ương và địa phương.

Ảnh bên dưới là thời hạn được in trên visa Việt Nam:

Thời hạn visa Việt Nam
Thời hạn của visa Việt Nam

Thời hạn của các loại visa nhập cảnh Việt Nam hiện nay

Thời hạn visa Việt Nam được quy định tại điều 9, Luật số 47/2014/QH13 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 điều 1, Luật số 51/2019/QH14) cụ thể như sau:

 • Thị thực ký hiệu SQ, EV có thời hạn không quá 30 ngày.
 • Thị thực ký hiệu HN, DL có thời hạn không quá 03 tháng.
 • Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng.
 • Thị thực ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không qua 12 tháng.
 • Thị thực ký hiệu LĐ1, LĐ2 có thời hạn không quá 02 năm.
 • Thị thực ký hiệu ĐT3 có thời hạn không quá 03 năm.
 • Thị thực ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không quá 05 năm.
 • Thị thực hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới.
 • Thời hạn thị thực ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.
 • Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thời hạn thị thực cấp theo điều ước quốc tế.

Để xem chi tiết hơn, TinLaw đã thống kê thời hạn của các loại visa Việt Nam theo bảng bên dưới:

STTKÝ HIỆU THỊ THỰCTHỜI HẠN THỊ THỰCĐỐI TƯỢNG CẤP VISA VIỆT NAM
1 NG1Không quá 12 thángCấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
2 NG2Không quá 12 thángCấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3 NG3Không quá 12 thángCấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
4 NG4Không quá 12 thángCấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi cùng đi; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
5 LV1Không quá 12 thángCấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6 LV2Không quá 12 thángCấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị  xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
7 LSKhông quá 5 nămCấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
8 ĐT1Không quá 5 nămCấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
9 ĐT2Không quá 5 nămCấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.
10 ĐT3Không quá 3 nămCấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
11 ĐT4Không quá 12 thángCấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.
12 DN1Không quá 12 thángCấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam;
13 DN2Không quá 12 thángCấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
14 NN1Không quá 12 thángCấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
15 NN2Không quá 12 thángCấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
16 NN3Không quá 12 thángCấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
17 DHKhông quá 12 thángCấp cho người vào thực tập, học tập.
18 HNKhông quá 3 thángCấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.
19 PV1Không quá 12 thángCấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.
20 PV2Không quá 12 thángCấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
21 LĐ1Không quá 2 nămCấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
22 LĐ2Không quá 2 nămCấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động;
23 DLKhông quá 3 thángCấp cho người vào du lịch.
24 TTKhông quá 12 thángCấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
25 VRKhông quá 6 thángCấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.
26 SQKhông quá 30 ngàyCấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật số 47/2014/QH13. Cụ thể:

Cấp cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp sau đây:

 • Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;
 • Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.
27 EVKhông quá 30 ngàyThị thực điện tử.

Các câu hỏi thường gặp liên quan thời hạn của visa nhập cảnh Việt Nam

Visa Việt Nam ngắn hạn có chuyển được sang visa dài hạn không?

Hoàn toàn có thể chuyển được từ visa ngắn hạn sang dài hạn. Tuy nhiên, bên phía công ty bảo lãnh hoặc người nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện liên quan đến loại visa cần chuyển đổi theo quy định.

Thời hạn visa tính từ khi nào?

Thời hạn của visa được tính từ ngày Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ký và đóng dấu thị thực cho bạn.

Visa hết hạn có về nước được không?

Theo quy định mới nhất, tất cả những người nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy thông hành đều cần phải có visa hoặc giấy xuất cảnh thì mới có thể về nước. Trong một số trường hợp cụ thể bạn có thể xử lý ngay tại sân bay, tuy nhiên bạn vẫn sẽ phải nộp 1 khoản tiền phạt và xin một visa xuất cảnh mới thì mới có thể lên máy bay.

Gia hạn visa trước bao nhiêu ngày?

Theo luật xuất nhập cảnh cho người nước ngoài hiện hành, khi visa Việt Nam hết hạn sẽ được xem xét cấp mới chứ không gia hạn. Ngày hết hạn visa cuối cùng là ngày người nước ngoài phải hoàn thành thủ tục nộp hồ sơn xin cấp visa. Thời điểm tốt nhất là từ 05 – 07 ngày trước khi hết hạn visa.

>> Xem chi tiết: Nên gia hạn visa trước bao nhiêu ngày là tốt nhất?

Tôi cần làm gì nếu visa hết hạn?

Nếu visa đã hết hạn mà vẫn chưa làm các thủ tục cần thiết để có thể lưu trú hợp pháp tại Việt Nam thì người nước ngoài được xem là đang cứ trú bất hợp pháp.

Trường hợp này, người nước ngoài cần nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình diện để nộp phạt. Nếu muốn tiếp tục ở lại Việt Nam thì làm thủ tục xin cấp mới visa, hoặc làm thủ tục xuất cảnh nếu không muốn tiếp tục ở lại Việt Nam.

>> Xem chi tiết: Thủ tục, hồ sơ xin cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài

Trên đây là quy định về thời hạn visa nhập cảnh Việt Nam theo Luật xuất nhập cảnh mới nhất. Nếu bạn đang cần hỗ trợ xin visa hãy liên hệ cho TinLaw theo thông tin bên dưới để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT