You are here:

Thành lập công ty có lợi gì? Những lợi ích lớn nhất khi thành lập công ty

Thành lập công ty có lợi gì? Những lợi ích lớn nhất khi thành lập công ty

Một số lĩnh vực nếu muốn tiến hành kinh doanh thì chủ thể kinh doanh phải là các tổ chức,doanh nghiệp. chẳng hạn như bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán,… Vậy việc thành lập công ty có lợi gì khác?

Các hình thức thành lập công ty

Hiện nay, tại Việt Nam có 5  loại hình doanh nghiệp, mỗi loại hình có những đặc điểm riêng để phân biệt với loại hình khác:

 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty hợp danh
 • Công ty cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân

>>> Xem thêm: Nên chọn thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp nào?

Huy động vốn dễ dàng

Để làm tăng số vốn, doanh nghiệp có thể huy động vốn theo 2 hình thức:

 • Huy động vốn điều lệ: vốn ban đầu, vốn từ việc phát hành cổ phiếu, lợi nhuận không chia
 • Huy động vốn đầu tư: phát hành trái phiếu, vay tín dụng, …

Công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn đều có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu. Mặt khác, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu còn công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có thể huy động vốn điều lệ từ các thành viên hiện có hoặc tăng thêm thành viên mới.

Khả năng huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn thấp hơn công ty cổ phần do không thể phát hành cổ phiếu, nhưng nhìn chung vẫn linh hoạt hơn công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Cả 2 hình thức công ty này đều không thể phát hành cổ phiếu hay trái phiếu.

Tạo dựng uy tín với khách hàng và nhà đầu tư

Khi thành lập công ty và có tư cách pháp nhân, nghĩa là công ty đó đã được Nhà nước xác nhận chức năng kinh doanh. Thay vì đầu tư vào một cá nhân hoặc hộ kinh doanh, một công ty có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch và các giao dịch được xác nhận bằng con dấu mang đến cảm giác uy tín hơn rất nhiều lần. Điều này cũng dẫn đến việc các doanh nghiệp lớn có xu hướng hợp tác với các công ty hơn.

Công ty cũng là đơn vị được phép xuất hoá đơn đỏ. Trong khi đó, hộ kinh doanh và cá nhân thì không được phép xuất hoá đơn của cơ quan thuế. Các khách hàng có nhu cầu giữ hoá đơn thì chắc chắn họ sẽ tìm đến các công ty để sử dụng dịch vụ.

Có lợi thế về thuế

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam dao động từ 5-35%  khi cá nhân có thu nhập từ 5.000.000 – 80.000.000 đồng. Cùng lúc đó, thuế suất áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20%. Thu nhập cá nhân càng cao thì mức thuế suất áp dụng càng lớn. Từ đó có thể thấy rằng việc thành lập một doanh nghiệp hoặc góp vốn vào một doanh nghiệp sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Được nhà nước bảo vệ và hỗ trợ

Chính phủ Việt Nam khuyến khích thành lập các doanh nghiêp mới với chính sách ưu đãi về thuế, chuyển đổi số giảm thủ tục hành chính, giảm phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp… Đồng thời Nhà nước cũng bảo đảm công nhận sự phát triển lâu dài, bình đẳng; tài sản của doanh nghiệp sẽ không bị đưa vào tài sản của Nhà nước. Điều 5 Luật Doanh nghiệp 2014 viết cụ thể:

Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

 1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.
 2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
 3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sau khi thành lập sẽ được pháp luật bảo vệ các quyền và nghĩa vụ được ghi rõ ở Điều 7, Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp

 1. Tự do kinh doanh trongnhững ngành, nghề mà luật không cấm.
 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điềuchỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 12. Quyền khác theo quy địnhcủa luật có liên quan.

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

 1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, thống kê.
 3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trongdoanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai tronghồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Một cách dễ hiểu hơn, công ty giúp doanh nhân thoả mãn nhu cầu kinh doanh khi có thể tự quyết định ngành nghề, quy mô, các sản phẩm không bị pháp luật cấm; sử dụng tài sản và phân chia lợi nhuận kiếm được dễ hơn hộ kinh doanh nhưng phải tuân thủ các nghĩa vụ như đóng thuế đầy đủ, đạo đức kinh doanh,…

Trên đây là các lợi ích mà việc thành lập công ty mang lại. Nếu đang có nhu cầu thành lập công ty nhưng chưa biết nên chọn loại hình nào cho phù hợp, hãy nhấc máy gọi 1900633303 để chúng tôi tư vấn cụ thể phù hợp nhu cầu của quý độc giả.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT