You are here:

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?

Làm ăn thua lỗ dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động là điều không một doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên, nếu không may rơi vào trường hợp đó có khá nhiều vấn đề chủ doanh nghiệp phải quan tâm, trong đó câu hỏi khi “tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không?” là thắc mắc của nhiều người.

Để biết được có phải nộp thuế môn bài khi tạm ngừng kinh doanh hay không hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng thuế môn bài?

Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ tài chính:

“3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Như vậy, thuế môn bài khi tạm ngừng kinh doanh:

  • Nếu tạm ngưng kinh doanh cả năm thì KHÔNG phải nộp thuế môn bài năm tạm ngừng kinh doanh.
  • Nếu tạm ngưng kinh doanh không trọn năm thì PHẢI nộp lệ phí môn bài.

Ví dụ 1: ngày 15/12/2022 Công ty TinLaw làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2023 (Tức là trọn năm tài chính hoặc dương lịch) thì công ty TinLaw không phải nộp thuế môn bài năm 2023.

Ví dụ 2: Ngày 15/12/2022 công ty X làm văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2023 – 31/08/2023 (không trọn năm) thì công ty X phải nộp thuế môn bài cả năm 2023.

Ví dụ 3: Ngày 20/02/2022 công ty Y làm văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2022 – 31/03/2023 thì công ty A phải nộp:

  • Nộp thuế môn bài cho cả năm 2022.
  • Nộp thuế môn bài cho cả năm 2023. (Do thuộc 6 tháng đầu năm)

Điều kiện để được miễn lệ phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC ban hành ngày 09/07/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC như sau:

“3. Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh) được thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Căn cứ theo Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2020 đã sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

 “5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Như vậy, để được miễn lệ phí môn bài khi tạm ngừng sản xuất, kinh doanh phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:

1. Thời gian tạm ngừng trọn một năm dương lịch (tức từ 01/01 đến 31/12);

2. Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm;

>> Xem chi tiết: Thủ tục, hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trước 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng (Khoản 1, Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng.

Trường hợp không thỏa mãn 03 điều kiện trên đều phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.

Tùy vào thời gian ngừng hoạt động mà công ty có hay không đóng thuế môn bài
Tùy vào thời gian ngừng hoạt động mà công ty có hay không đóng thuế môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp hoạt động trọn năm dương lịch: Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại:

  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

>> Xem thêm: Mức phạt khi chậm đóng thuế môn bài

Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm: Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp BCTC, quyết toán thuế không?

>> Xem thêm: Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh TinLaw vừa giải đáp xong cho câu hỏi “Công ty tạm ngừng có đóng thuế môn bài không?”. Các thông tin chúng tôi chia sẻ được tham khảo, căn cứ trên các văn bản pháp lý hiện hành. Nếu có bất kỳ vướng mắc, khó khăn về việc khai và nộp lệ phí môn bài vui lòng liên hệ TinLaw theo thông tin bên dưới.

TinLaw

TinLaw

TinLaw với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Pháp lý & Kế toán trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp hiệu quả, tối ưu chi phí để giúp cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật và phát triển bền vững.
DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT