You are here:

Tải mẫu số 09/pli – Giấy phép dành cho người nước ngoài

Tải mẫu số 09/pli – Giấy phép dành cho người nước ngoài

Mẫu số 09/pli hay còn gọi là mẫu số 9 Nghị định 152 dành cho người lao động nước ngoài có nhu cầu được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Vậy mẫu đơn này yêu cầu những thông tin nào? Cách để tải mẫu số 09/pli? Cùng dịch vụ làm giấy phép lao động TinLaw tham khảo mẫu giấy mới nhất đính kèm trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ qua bài viết dưới đây.

Tải mẫu số 09/pli – xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Tải file docs mẫu số 9 Nghị định 152: Mẫu số 09/PLI

Mẫu số 09/pli

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: ……………

V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

..………, ngày …. tháng …. năm …….

 

Kính gửi: ……………..(1)…………..

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………………..……………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức) ………………………………………………………………………………………..……….
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người

 1. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….…………….
 2. Điện thoại: …………………………………………6. Email (nếu có) ……………………………….………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ………………………………………………………………..……..……….

Cơ quan cấp: ….……………………………… Có giá trị đến ngày: ………………………………….…………………

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ………………………………………………………………………………………

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): .…………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ văn bản số….(ngày … tháng … năm…) của… về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị ……… (2) xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… 11. Giới tính (Nam/Nữ): …………………………………………
 3. Quốc tịch: …………………………… 13. Số hộ chiếu: ………………………………………………………….
 4. Cơ quan cấp: …………………………… 15. Có giá trị đến ngày: …………………………………….…………
 5. Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………………….….………..
 6. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………………………….……..
 7. Hình thức làm việc: …………………………………………………………………………………………………
 8. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………………………………………..………..
 9. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………….…………….
 10. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………………..…………..
 11. Thời hạn làm việc: Từ (ngày… tháng … năm…)…đến (ngày… tháng … năm…)……………
 12. Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nêu rõ thuộc đối tượng nào quy định tại Điều Nghị định số……………): …………………………………………………………………………………….
 13. Các giấy tờ chứng minh kèm theo (liệt kê tên các giấy tờ): ………………………………………………………..

Xin trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ………..

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố…

Hướng dẫn làm đơn xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 9 Nghị định 152 yêu cầu 21 mục thông tin cần được điền. Trong đó bao gồm thông tin của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và thông tin cơ bản của người nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp đó.

Phần thông tin doanh nghiệp

 1. Mục Tên doanh nghiệp/tổ chức: Điền tên đầy đủ của doanh nghiệp. Bao gồm loại hình doanh nghiệp + tên riêng
 2. Mục Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: Điền cụ thể loại hình doanh nghiệp là  doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước hay tổ chức
 3. Mục Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: Điền tổng số lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp
 4. Mục Địa chỉ: Điền địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 5. Mục Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: Điền mã số doanh nghiệp ở phần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 6. Mục Cơ quan cấp, Có giá trị đến ngày, Lĩnh vực kinh doanh: Điền thông tin dựa trên Giấy phép kinh doanh đã được cấp
Hướng dẫn điền và tải mẫu số 09/pli

Hướng dẫn điền và tải mẫu số 09/pli

Phần thông tin của người nước ngoài nộp hồ sơ

 1. Mục Họ và tên: Điền đầy đủ họ và tên của người nước ngoài
 2. Mục Ngày, tháng, năm sinh: Điền đầy đủ ngày tháng năm sinh của người nước ngoài
 3. Mục Quốc tịch: Điền đầy đủ quốc tịch của người nước ngoài
 4. Mục Số hộ chiếu: Điền số hộ chiếu của người nước ngoài (thường nằm ở góc phải của cuốn hộ chiếu)
 5. Mục Cơ quan cấp, Có giá trị đến ngày: Điền thông tin thể hiện trên hộ chiếu
 6. Mục Vị trí công việc, Chức danh công việc: Điền thông tin cụ thể về vị trí và chức danh của người nước ngoài tại doanh nghiệp/ tổ chức
 7. Mục Hình thức làm việc: Điền thông tin dựa trên khoản 1 điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
 8. Mục Trình độ chuyên môn: Điền thông tin về trình độ chuyên môn cao nhất của người nước ngoài. Ví dụ: Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Cao đẳng, Sơ cấp,…
 9. Mục Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: Điền tên đầy đủ của doanh nghiệp/tổ chức mà người nước ngoài đang làm việc.
 10. Mục Địa điểm làm việc: Điền đầy đủ địa chỉ doanh nghiệp/tổ chức mà người nước ngoài đang làm việc.
 11. Mục Thời hạn làm việc: Điền cụ thể ngày/tháng/năm mà người nước ngoài bắt đầu và kết thúc làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức
 12. Mục Trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Tham khảo Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Điều 154 Bộ luật lao động 2019 để điền thông tin chính xác nhất
 13. Mục Các giấy tờ chứng minh kèm theo: Liệt kê tên đầy đủ các giấy tờ có liên quan mà người nước ngoài sở hữu.

Hy vọng thông qua bài viết, TinLaw đã đem đến đầy đủ các thông tin mà Quý khách cần. Nếu cần được các chuyên gia trong lĩnh vực làm giấy phép cho người nước ngoài hỗ trợ, hãy liên hệ theo thông tin dưới đây:

Tác giả: Lương Nị

Tác giả: Lương Nị

DỊCH VỤ CHÍNH CỦA TINLAW

Tư vấn

Thành lập Doanh nghiệp

Tư vấn

Thủ tục Giấy phép đầu tư

Tư vấn

Kế toán - Thuế

Tư vấn

Sở hữu trí tuệ

Tư vấn

Giấy phép người nước ngoài

Tư vấn

Pháp lý Doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bạn cần tìm hiểu thông tin về dịch vụ?
Vui lòng gửi thông tin của bạn để được
hỗ trợ.


Hoặc liên hệ trực tiếp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT
BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU NHẤT