• TP. HCM: 028 7306 6368 - 0919 824 239
  • Hà Nội:    0941 37 6116 - 0919 824 239
  • Đắk Lắk: 0941 37 88 33
  • Đà Lạt:    0948 748 368
  • Email: cs@tinlaw.vn
 

   

Luật sở hữu trí tuệ có quy định về thủ tục và hồ sơ cần có cho việc đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ cần chuẩn bị phải đầy đủ các giấy tờ theo quy định. Đặc biệt, cần chú ý điền mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Nhà nước. 

Đăng ký thương hiệu với mục đích bảo vệ hợp pháp doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp bạn khỏi sự xâm hại của các đối thủ. Việc đăng ký thương hiệu độc quyền là rất quan trọng nhưng nhiều người thường có lo lắng về mức chi phí phải bỏ ra để đăng ký một thương hiệu độc quyền cũng như việc có nên sử dụng các dịch vụ đăng ký thương hiệu hay không?

Search